UTBILDNINGAR UNDERSKÖTERSKA

Här har vi samlat kurser för dig som är utbildad undersköterska.

Enstaka kurser

(Antagning.se)

Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab. Akademisk primärvårdscentrum.

Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Akademisk primärvårdscentrum.

Motiverande samtal, MI kollegial handledning - lett av MI-ambassadörer.  Akademisk primärvårdscentrum.

Palliativa ombud i kommunen, utbildning. Palliativ kunskapscentrum.

”Varför förstår du inte vad jag menar?” Kommunikation & Demenssjukdom med Margareta Skog.  Akademisk primärvårdscentrum.




Specialistutbildningar

 

Ambulanssjukvårdare

Apotekstekniker

Barnspecialiserad undersköterska

Behandlingsassistent/pedagog

Integrationspedagog

Handledare – socialpsykiatri

Medicinsk fotterapeut

Ortopedtekniker

Psykiatrispecialiserad undersköterska

Specialistundersköterska- akutsjukvård

Specialistundersköterska- anestesi, operation & intensivvård

Specialistundersköterska mot barn- och ungdomssjukvård

Specialistundersköterska demensvård  

Specialistundersköterska demens & äldrepsykiatri 

Specialistundersköterska gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering

Specialistundersköterska multisjuka äldre  

Specialistundersköterska multisjuka äldre

Specialistundersköterska psykiatri  

Specialistundersköterska psykisk ohälsa

Specialistundersköterska välfärdsteknologi 

Specialistundersköterska äldre

Socialpedagog

Steriltekniker

Stödpedagog

Tandsköterska

Välfärdhetstekniksamordnare