UTBILDNINGAR UNDERSKÖTERSKA

Här har vi samlat kurser för dig som är utbildad undersköterska.


Enstaka kurser

(Antagning.se)

Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab. Akademisk primärvårdscentrum.

Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Akademisk primärvårdscentrum.

Motiverande samtal, MI kollegial handledning - lett av MI-ambassadörer.  Akademisk primärvårdscentrum.

Palliativa ombud i kommunen, utbildning. Palliativ kunskapscentrum.

”Varför förstår du inte vad jag menar?” Kommunikation & Demenssjukdom med Margareta Skog.  Akademisk primärvårdscentrum.
Specialistutbildningar för undersköterskor


Påbyggnadsutbildning på yrkeshögskola (YH) för dig som har en undersköterskeutbildning och vill bredda din kompetens.

Akutsjukvård

Anestesi, operation & intensivvård

Barn- och ungdomssjukvård Demens & äldrepsykiatri 

Gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering

Multisjuka äldre  

Psykiati 

Psykisk ohälsa

Välfärdsteknologi 

Äldre

Socialpedagog

Steriltekniker

Stödpedagog

Välfärdhetstekniksamordnare