Vårdportal.se Säker Vård


SÄKER VÅRDHitta kurser och information om säker vård här.


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖAAkut Stroke, Norrtälje sjukhus har minskat tiden från det att en strokedrabbad person inkommer till akuten till dess att trombolysbehandling påbörjas till 22 minuter.

Artrosskola, erbjuda en likvärdig evidensbaserad behandling oavsett var man sökte vård i landet.

Alkohol- och rökfri operation, Kunskapsguiden. E-kurs. Region Skåne.

Att förebygga trycksår, undernäring och fall. E-kurs. Region Skåne.


B CBasala hygienrutiner. E-kurs. Smittskydd, Stockholms läns landsting.


DDemenskunskap. Utbildningen innehåller kunskap om de 4 vanligaste demenssjukdomarna. Om konfusion samt beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och belyser framgångsrika förhållningssätt som kan underlätta vården av patienter som lider av demenssjukdom. Region Skåne.


EEbola-relaterade frågor. E-kurs. Stockholms läns landsting.

Eftervård, barnmorskor, Lyckat förbättringsarbete ledde till fler genomförda efterkontroller på Södermalms barnmorskemottagning!

Ett fall för teamet,  en utbildning om att förebygga fallolyckor. Socialstyrelsen. En kort introduktion till utbildningen.FFormulär för urinvägsinfektion, frågor som ändrade allt.

Förebygga sårinfektioner efter operation. Rapport från SKL.

Förlossningsrädda,samtalstekniker vid förlossningsrädsla. E-kurs. Stockholms läns landsting.


GGröna korset – inspirationsfilm Södra Älvsborgs sjukhus -Västra Götalandsregionen.
HHepatit B och TB, vem och hur vaccinera? E-kurs. Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting.

Hjärtrehabilitering, förbättrad eftervården efter hjärtinfarkt på hjärtmottagningarna i Gävle och Sandviken.

Hjärtsvikt, ökade tillgänglighet och kontinuitet räddar liv.


I JIntroduktion till handledning. E-kurs. Centrum för kliniskt utbildning CKU, Stockholms läns landsting.


K L M N OKateterisering av urinblåsan - man,Vårdhandboken. E-kurs.

Katetrisering av urinblåsan - kvinna, Nikola. E-kurs.

Klådamottagning, snabb hjälp för kvinnor med klåda.

Koll på blodtrycket, Hässelby vårdcentral har dedikerat två sjuksköterskor till blodtrycksmottagningen.

Kommunikation- hjärtinfarkt. En rakare och tydligare kommunikation mellan läkare och patienter.

Kompletteringsvaccination i praktiken. E-kurs.


P Q RPatienten kommer till läkaren, genom att låta patienterna komma till läkaren istället för tvärt om har den nya ronden gjort succé.

Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård
Riskbedömning för födande kvinnor på förlossningsavdelningen. Projektet har medfört högre patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö.


SSBAR-kort för akut/icke akut situationer.
SBAR-kort för akut/icke akut situation

Smärtgrupper, kroppskunskap med tolkar blev succé.

Snabbmottagning för okomplicerade fall.

Sårsmart.se.  Diagnostik och behandling av olika typer av sår. E-kurs.

Sårutbildning, trycksår. Kalmar län

Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner pdf


TTräffsäker njurdiagnos,  En mycket enkel och kostnadseffektiv lösning som fått stor spridning på kort sikt bland allmänläkare.

TUFF, informationsmaterial.  E-kurs. Stockholms läns landsting.


UUndersökningsteknik. Svensk ortopedisk förening
U V WVuxna med trakeostomi.Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som normalt inte vårdar patienter med trakeostomi på vårdavdelning. Syftar till att minimera risken för att komplikationer i vården av vuxna med trakeostomi ska uppstå.Region Skåne.Vård av personer från andra länder
Vård av personer från andra länder

Waranmottagning, ordination på 10 minuter istället för 2 dagar!Å Ä Ö