Kvinnohälsa

Här har vi samlat intressanta webbutbildningar, webbinarier och arbetsmaterial inom området kvinnohälsa. Allt material nedan är kostnadsfritt. Tipsa oss gärna om fler länkar anna@vardportal.se.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö


A


Akut för våldtagna. Vård för alla som har utsatts för våldtäkt – oavsett könsidentitet. Södersjukhuset.AMEL - en mottagning för könsstympade kvinnor.Att arbeta med våldsutsatta Nationellt centrum för kvinnofrid NCK.Att prata med en patient om könsstympning. Här hitter du handledningsmaterial och filmer., Socialstyrelsen.
B C D


Basala hygienrutiner, Stockholms läns landsting.Bäckenbottenutbildning. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) & Svenska Barnmorskeförbundet (SBF).
E


Eftervård, barnmorskor, lyckat förbättringsarbete ledde till fler genomförda efterkontroller. Södermalms barnmorskemottagning.E-utbildning i samtalsprocessen, 1177 Vårdguiden.
F


Framtidens gynekologiska verksamhet, identifiera utvecklingsområden för ett optimalt samarbete samt utveckla vårdkedjor, vårdflöden och samarbetsformer inom den gynekologiska verksamheten. Stockholms läns landsting.Förlossningsrädda , Stockholms läns landsting.

Förskrivning av hjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm.


Förskrivning av förbrukningsartiklar
Socialstyrelsen
G


Graviditet och fetma. Stockholms läns landsting.
H I J


HBTQ, öka medvetenheten, Stockholms läns landsting.Hedersrelaterat våld och förtryck, Migrationsverket med stöd från Länsstyrelsen Östergötland.Hot och våld, Arbetsmiljöverket.Hot och våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, Nationellt centrum för kvinnofrid NCK.
K


Klåda mottagning, snabb hjälp för kvinnor med klåda.
L M N


Livsstilens betydelse , Sundkurs, Karolinska Institutet KI.
O


Om självskadebeteende, Nationella självskadeprojektet.
P Q


Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar, Karolinska Institutet KI.
R S


Riskbedömning för födande kvinnor på förlossningsavdelningen, arbetsmiljöprojektet genomfördes för att bevara det normala födandet för friska patienter med hög patientsäkerhet utan onödiga interventioner och sprida förlossningskonsten till teamet kring patienten. Projektet har medfört högre patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö.
S T USex mot ersättning – om stöd och skydd. Syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i. Socialstyrelsen.
VVåld i nära relationer. Kursen ger dig grundläggande kunskap om våld i nära relationer och hur våld kan påverka hälsan hos den som är utsatt. Nestor. Stockholms läns landsting.
W Y ZWebbutbildning för insatser mot ätstörningar (WINST). Kunskapscentrum för ätstörning KÄTS och Karolinska Institutet KI.Webbutbildningar i SIP, Uppdrag Psykisk Hälsa
Å Ä Ö