Funktionsnedsättning

 

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressanta webbutbildningar, webbinarier och arbetsmaterial inom området funktionsnedsättning. Allt material nedan är kostnadsfritt.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö


AAtt vara förälder till ett barn med autism. Hjärnkoll.Att möta föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Kunskapsstöd, presentationsmaterial och filmer. Socialstyrelsen.Aspbergers- Hans och Julia berättar om livet med Aspbergers. P4 Gävleborg.Autism.Introduktion till autism. Autism och Aspergerförbundet.
B C D EBerättelser om att vara anhöriga. Inspirationsmaterial, skrifter baserade på resultat från Nkas lärande nätverk. Kan användas vid tillexempel utbildningar, studiecirklar. Nka

Bildstöd, ett kommunikationsstöd i vård- och omsorgssituationer. Här kan du ladda ner och skapa kommunikationsstödjande material. Tjänsten kräver att du registrerar dig, men den är kostnadsfri att använda. Bildstod.se.


F G H I J KFunktionsnedsättning, att undanröja hinder. Webbaserad utbildning med syfte att öka kunskapen om funktionshinder som finns i omgivningen.

Förskrivning av förbrukningsartiklar, Kunskapsguiden.


Förskrivning av hjälpmedel, förskrivning av hjälpmedel, introduktionsfilm. E-kurs.


L M NArtikel: LSS-skolan lektion 1: De grundläggande principerna. Harald Strand beskriver bakgrunden och de grundläggande principerna med lagen samt omfattning, mål och kvalitet.Hejaolika.se.Lågaffektivt bemötande, del 1 UR Play.


Lågaffektivt bemötande, del 2 UR play.
O P QOpratat.se. Filmer om tankar och känslor som kan finnas i familjer med barn med funktionsnedsättning. Nationellt kompetencentrum anhöriga.RRätten att kommunicera, Infoteket om funktionshinder i Uppsala.

RättVisat - kommunikationshjälpmedlet. Nka.
S T U VSamordning av stöd och insatser till familjer med barn med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

Spel om känslor. Opratat.se.

Stödja vuxna personers vilja – metodstöd, Socialstyrelsen.


W X Y ZWebbintroduktion för funktionshindersomsorgen. Riktar sig till nyanställd personal inom funktionshindersområdet. E-kurs. Socialstyrelsen.


Å Ä Ö


Åldern har sin rätt, om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Demenscentrum.