OMSORG & STÖD

Här hittar du gratis utveckling, som du kan göra på dator, surfplatta eller i mobilen, när det passar dig.  Vi har samlat länkar till webbutbildningar, webbinarier och webbstöd för verksamheter inom omsorg och stöd.

Familj, barn och unga

Funktionsnedsättning

Social psykiatri

Integration

Äldre och personer med demenssjukdom