FORTBILDNING UNDERSKÖTERSKA

Här har vi samlat kurser för dig som är utbildad undersköterska.

Enstaka kurser


Symtomlindring i allmän palliativ vård. Skellefteå den 1 oktober, Sandviken den 15 oktober, Mölnlycke den 5 november samt Jönköping den 26 november. Arrangör är Palliationsakademin Betaniastiftelsen.
Nära död och sjukdom.
Skellefteå den 9 september och Mölnlycke den 24 september , Skellefteå, 1 oktober, Alingsås den 4 november. Arrangör är Palliationsakademin Betaniastiftelsen.September


Motiverande samtal MI handledningar via Skype. Den 4 september. Arrangör är Akademisk primärvårdscentrum – Region Stockholm.Motiverande samtal-MI grundkurs – delvis digital. Den 16 september. Arrangör är Akademisk primärvårdscentrum – Region Stockholm.Oktober


Det svårt sjuka barnet och dess familj. Den 6 oktober.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.De nödvändiga samtalen.Den 9 oktober.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.Symtomkontroll i palliativ vård. Den 14 oktober.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.Smärta hos äldre: En fördjupningsutbildning för palliativa ombud. Den 19 oktober.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.Maligna blodsjukdomar och palliativ vård. Den 22 oktober.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.November


Existentiell kris, meningsfrågor och dödsångest. Den 3 november.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.De existentiella frågorna: En fördjupningsutbildning för palliativa ombud. Den 18 november.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.Grundläggande palliativ vård – undersköterskans roll. Den 19 november.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.December


Omvårdnad och behandling vid maligna tumörsår. Den 7 december.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.Palliativ vård – en introduktion. Den 8 december.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.Smärta hos äldre: En fördjupningsutbildning för palliativa ombud. Den 10 december.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.De nödvändiga samtalen. Den 11 december.Arrangör är Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.


Specialistutbildning för undersköterskor


Påbyggnadsutbildning för dig som vill bredda din kompetens och har en undersköterskeutbildning.

Akutsjukvård


Barn och ungdomsvård


Demens


Geriatrik


Gipstekniker


Psykiatri


Steriltekniker


Välfärdsteknologi


Äldre