Här har hittar ni länkar till publikationer.


Digitalisering


Digitalisering av kommunal socialtjänst: En empirisk studie av en organisation och profession i förändring. Lunds Universitet. Forskningen gick ut på att inom ett par verksamhetsområden klarlägga hinder och möjligheter med digitaliseringen inom det sociala arbetet. Se e-film från SKL


Psykisk Hälsa


Om primärvårdens och kommunernas samverkan och stödinsatser, deras förutsättningar att upptäcka psykisk ohälsa samt hur personer med psykisk ohälsa ser på dessas insatser - Nu och framåt.

Analys av stöd för personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län. Stockholms läns Äldrecentrum.

Kartläggning av samverkan mellan kommun och primärvård i Stockholms län vid insatser för äldre personer med psykisk ohälsa. Nestor FoU-center.

Stödinsatser för äldre som har eller riskerar psykisk ohälsa – delprojekt 1. FOU nu.

Upptäcka signaler om och att initiera åtgärd vid psykisk ohälsa hos äldre personer – en kvalitativ studie. FoU Nordost.

Äldre och demens


Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001– 2013. Antalet personer med demenssjukdom lägre än tidigare förutspåtts. SNAC.

Äldres hälsa i fokus när SNAC-Kungsholmen presenterade nya rön. PPT-presentationer från SNAC-Kungsholmen, den 17 oktober 2018.

Behandling av hjärtrubbningar kan minska risken för demens. Artikel från ARC

Säker diagnos för Alzheimers med Tau-PET. Lunds Universitet.

Stroke fördubblar risken för demens. Alzheimer´s & Dementia.