Tips på webbutbildningar för dig som är ny inom området hälsa-vård och omsorg.

 
Här har vi samlat länkar till webbutbildningar som kan ge dig som är ny inom området, en introduktion till ditt arbete. Utbildningarna är kostnadsfria.
 

Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Socialstyrelsen.Demens ABC är en grundläggande utbildning för personal inom vård & omsorg som möter personer med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum.Demens ABC plus - Hemtjänst är en utbildning som vänder sig till dig som arbetar inom hemtjänsten. Svenskt demenscentrum.Demens ABC plus - Särskilt boende är en utbildning som vänder sig till dig som arbetar inom särskilt boende. Svenskt demenscentrum.Etnicitet normer och möten i vardagen. Utbildningens syfte är att öka medvetenheten i frågor kring normer och etnisk diskriminering och hur vi möter patienter, kunder och varandra. Vi har ett ansvar att bemöta varandra på ett öppet sätt – att inte ta saker för givet. Vem du än är – det handlar om dig!. Region Stockholm.Förskrivning av hjälpmedel. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och skapa förutsättningar för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. Socialstyrelsen.Introduktion till arbete i vård och omsorg. Webbintroduktionen vänder sig till ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare. Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola.Introduktion till autism. Öka din kunskap om autism. Autism- & Aspergerförbundet.

Jobba säkert med läkemedel. Utbildningen består av fem delkurser som kan göras oberoende av varandra. Ett diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest. Svenskt demenscentrum.Läkemedelsgenomgångar för äldre. En webbutbildning för att underlätta tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrift samt ge vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre. Socialstyrelsen.Samordnad individuell plan (SIP). Utbildning för att lära sig mer om SIP för äldre. Uppdrag Psykisk Hälsa.Sårsmart, en webbutbildning med fokus på sårdiagnostik. Utbildningen täcker 7 typer av sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos & behandlingsval. Strama Stockholm.Lindring bortom boten. Grundutbildning i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg. Utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum.Webbintroduktionen för funktionshindersomsorgen är en utbildning som ger dig förståelse om individens rättigheter, konventioner, lagar och föreskrifter som styr ditt arbete. Det finns det möjlighet att hämta ut ett kursbevis. Socialstyrelsen.Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen ger kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete Socialstyrelsen.Äldre som har problem med både syn och hörsel. Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom äldreomsorgen eller möter äldre på syn- och hörcentraler. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.