SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

2019


27 augusti


Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten? SKL1 september


European Conference on Domestic Violence. Oslo 1-4 september. Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS)2 september


Socialtjänstens utmaningar och möjligheter. SKL3 september


Akutsjukvård. Då vården ställer höga krav på personalen, både gällande kompetens och handlingskraft under press, har vi på årets konferens samlat goda exempel och experter som alla gemensamt arbetar för att hitta nya och inspirerande vägar för att klara den stora belastningen. Den 3-4 september i Stockholm. Teknologisk Institut.Fragilt X-syndromet - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD4 september


Vad är MMC (ryggmärgsbråck)? Du får grundläggande information om diagnosen, insatser, behandling och om möjligheter till föräldrastöd. I Stockholm, För dig som arbetar med sällsynta diagnoser och personer med funktionsnedsättning. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD5 september


Hemsjukvård i utveckling. SKL9 september


Behandlingsprogram för ungdomar med svåra beteendeproblem, vad fungerar? SKL10 september


Chefsdagarna personlig assistans. Det råder också stor oklarhet i vad som händer med LSS-utredningen och hur lagförslag kan komma att påverka den personliga assistansen och framtiden för verksamheterna. Detta och mycket mer kommer vi diskutera med hjälp av experter på årets konferens. Den 10-11 september i Stockholm. Teknologisk Institut.IBIC i ledning och styrning. SKLHur säkerställer hälso- och sjukvården och socialtjänsten ett tryggt liv hemma? Workshop, SKL12 september


Frukostseminarium om digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård. SKL .
17 september


Kirurgisk & ortopedisk omvårdnad. På årets konferens tar vi ett helhetsgrepp kring omvårdnadsarbetet, med flera gemensamma pass för dig som arbetar på kirurgisk och ortopedisk avdelning. Under dagarna får du fördjupa dina kunskaper inom bl.a. smärtlindring, sårbehandling, vätsketerapi och multisjuka patienters omvårdnadsbehov. Vi diskuterar hur vi kan stärka sjuksköterskans roll, skapa attraktiva vårdavdelningar, arbeta för en personcentrerad vård och skapa effektiva team för att säkerställa kompetens över tid. Den 17-18 september i Stockholm. Teknologisk Institut.18 september


Det farliga boendet? En kunskapsdag om allvarliga olyckor i hem- och boendemiljö. Kunskapsdagen ska ge en bild av detta omfattande problem, bland annat utifrån aktuell forskning. Vilka är orsakerna, vilka drabbas, vad blir konsekvenserna och hur kan vi arbeta förebyggande? Kostnadsfritt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2. SKL
24 september


Ögonsjukvård. Under två lärorika dagar kommer du få lyssna på kunniga ögonspecialister som utbildar dig inom aktuella ämnen som du stöter på i din yrkesroll. Hur ska du bedöma och hantera akuta ögonfall? Vilka behandlingar är mest effektiva mot torra ögon? Hur går du tillväga för att tolka och bedöma OCT-bilder? Den 24-25 september i Stockholm. Teknologisk Institut.Iktyos - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsa och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDKostnadsfri workshop om andning för fysioterapeuter och sjukgymnaster. En halvdagsutbildning som omfattar andningspåverkan, framförallt gällande den neurologiskt sjuka/skadade patienten. Det innebär en genomgång av grundläggande anatomi och fysiologi. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL25 september


Socialchefsdagarna 2019. I Umeå den 25-27 september.25 september


Innovationsveckan 30 september – 4 oktober. Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vinnova.1 oktober


Neonatalvård. Vården av prematura barn och fullgångna barn med komplikationer ställer stora krav på dig inom neonatalvården. Ny forskning och nya metoder samverkar till att förbättra vården, öka överlevnadsgraden och kan även förbättra arbetssituation för personalen, i en tid där det är svårt att behålla och rekrytera personal. Den 1-2 oktober i Stockholm. Teknologisk Institut.Angelmans syndrom- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDPalliativ vård – en introduktion. En kostnadsfri heldags introduktionsutbildning i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL3 oktober


Internationell konferens om immunopsykiatri och PANS/PANDAS. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD8 oktober


Juridisk fördjupning för LSS-boende. På kursen gör vi en djupdykning i de lagar och regler som påverkar din verksamhet och som du måste ha koll på. Vi går igenom vad som krävs för att boenden ska uppfylla kraven enligt LSS, vilka rutiner som förväntas i samband med dokumentation och genomförande och hur du enklast tillämpar regelverket på just din verksamhet. Den 8-9 oktober i Stockholm. Teknologisk Institut.Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling. Den 8-9 oktober Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Nka.Handledarutbildning ”Kollegiala reflekterande samtalsgrupper”. Uppdrag Psykisk HälsaGrundläggande palliativ vård – undersköterskans roll. En kostnadsfri utbildning om undersköterskans roll i den grundläggande palliativa vården. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLLDowns syndrom och autismspektrumtillstånd. Adhd och autism hos personer med Downs syndrom är mycket vanligare än vad man tidigare trott. Med ökad kunskap kan barn bättre utredas och familjerna få rätt stöd i tid. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och habilitering. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD

9 oktober


De nödvändiga samtalen. En endagsutbildning för vårdpersonal som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLLJuridisk fördjupning för LSS-boende. På kursen gör vi en djupdykning i de lagar och regler som påverkar din verksamhet och som du måste ha koll på. Vi går igenom vad som krävs för att boenden ska uppfylla kraven enligt LSS, vilka rutiner som förväntas i samband med dokumentation och genomförande och hur du enklast tillämpar regelverket på just din verksamhet.. Den 8-9 oktober i Stockholm. Teknologisk Institut.11 oktober


Temadag om Smith Lemli Opitz syndrom? I Stockholm, för dig som arbetar med sällsynta diagnoser. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD15 oktober


Limb-girdle muskeldystrofi - kompetensutveckling. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsan och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDKognitiv rehabilitering vid förvärvad hjärnskada. Under kompetent handledning får du som deltagare vidgade kunskaper inom såväl vetenskapligt förankrad teori som praktisk tillämpning av kliniskt beprövad metodik. Du får verktygen och lärdomarna du behöver för att leverera en konstruktiv, individanpassad och framgångsrik kognitiv rehabilitering. Den 15-17 oktober i Stockholm. Teknologisk Institut.22 oktober


Nikolakonferensen 2019, den 22 till 23 oktober.NIkola24 oktober


Handledarutbildning ”Kollegiala reflekterande samtalsgrupper”. Uppdrag Psykisk Hälsa4 november


Centrum för Sällsynta Diagnoser Sydöst och Föreningen Smith-Magenis Syndrom bjuder in till Nationell konferens om Smith-Magenis Syndrom 2019. Välkomna till En unik konferens med norra Europas främsta experter inom Smith-Magenis syndrom som bjuder på en fullspäckad dag om den sällsynta och komplexa diagnosen Smith-Magenis Syndrom. I Linköping, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD5 november


Ushers syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDCentrum för Sällsynta Diagnoser Sydöst och Prader Willi- Föreningen bjuder in till Nationell konferens om Prader Willi Syndrom 2019. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD6 november


Registerforskning 2019. I Stockholm. Registerforskning.se


Konferensen Agenda för integration, Den 6-7 november. SKL.12 november


Bardet-Biedls syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDKvalitetsmässan 2019. SKL13 november


Förebygg.nu. I Göteborg, den 13- 14 november. fokus på förebyggande och främjande ANDT-arbete. Det är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Folkhälsomyndigheten.19 november


Wilsons sjukdom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDAtt arbeta i palliativ vård – om livskvalité, existentiell kris och coping. En tredagars utbildning med fokus på livskvalité, existentiell kris och coping. Vi tror utbildningen kan passa många, men kanske framförallt dig som i arbetet regelbundet möter människor i existentiell kris. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL20 november


De nödvändiga samtalen. En endagsutbildning för vårdpersonal som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL25 november


Schemastyrning i vården. Planera attraktiva scheman som möter behoven hos patienter & medarbetare. Kursen vänder sig till dig som är ansvarig för att schemalägga verksamhet i sjukvården.. Den 25-26 oktober i Stockholm. Teknologisk Institut.26 november


Chef HVB-hem. Som chef på HVB-hem har du ett stort ansvar och det krävs att du är uppdaterad inom flertalet viktiga områden. Hur hanterar du maktsituationer i mötet med dina klienter? Hur förebygger du hot och våld? Hur kvalitetssäkrar du din verksamhet och skapar bäst förutsättningar för klienter och personal? Dessa är bara några av alla frågor som behandlas under konferensen som är den självklara mötesplatsen för dig som är chef på HVB-hem. Den 26-27 november i Stockholm. Teknologisk Institut.
Bipolär sjukdom 2019. För tionde året i rad anordnar vi den uppskattade konferensen Bipolär sjukdom. Vi aktuell forskning med framgångsrika praktikfall för att ge dig fördjupad kunskap om patienter med bipolär sjukdom. Vi har bjudit in några av landets främsta experter på området som under två lärorika dagar delar med sig av aktuell forskning, metoder för diagnostik, suicidprevention och viktiga lärdomar om litium. Du får även ta del av patient- och anhörigberättelser, lära dig mer om olika strategier för bemötande och nätverka med branschkollegor för att öka dina kunskaper om patienter med bipolär sjukdom. Kursen vänder sig till hela teamet runt patienten. Den 26-27 november i Stockholm. Teknologisk Institut.3 december


Framtidens äldreboende. Effektivisera och kvalitetssäkra ditt äldreboende! Med en växande andel äldre och fler vårdbehövande människor står äldreomsorgen i Sverige inför stora utmaningar. Att bemöta de äldres ökande enskilda behov och behålla en hög kvalitet med befintliga resurser sätter höga krav på din verksamhet. För att följa samhällsutvecklingen gäller det att du är upplyst inom det senaste kring individanpassning, arbetssätt och digitala verktyg. Den 3-4 december i Stockholm. Teknologisk Institut.Sexuell hälsa 2019. Föreläsningarna kommer ge dig konkreta behandlingsmetoder och bemötandestrategier för sexuell problematik som rör kvinnor, män och par med olika sexualitet. Missa inte chansen att lyssna till erfarna experter och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom sexuell hälsa. Den 3-4 december i Stockholm. Teknologisk Institut.Nationella e-hälsodagen 2019. I Stockholm. eHälsomyndigheten.
Silver-Russells syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDEtikcafé – att arbeta med etikfrågor i palliativ vård. En kostnadsfri halvdagsutbildning om etiska frågeställningar och utmaningar, där vi provar på metoden etikcafé.. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL10 december


Duchennes muskeldystrofi- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDSymtomkontroll i palliativ vård . En kostnadsfri utbildning om symtomkontroll i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL
12 december


Årlig konferens Självständighetens labyrint.FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus. FOU nu