SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

2019


15 oktober


Limb-girdle muskeldystrofi - kompetensutveckling. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsan och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD17 oktober


Frukostseminarium, efterfrågad forskning inom förlossningsvården. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).Kognitiv rehabilitering vid förvärvad hjärnskada. Under kompetent handledning får du som deltagare vidgade kunskaper inom såväl vetenskapligt förankrad teori som praktisk tillämpning av kliniskt beprövad metodik. Du får verktygen och lärdomarna du behöver för att leverera en konstruktiv, individanpassad och framgångsrik kognitiv rehabilitering. Den 15-17 oktober i Stockholm. Teknologisk Institut.18 oktober


Kostnadsfritt frukostseminarium: Hur pratar vi om barn och ungas psykiska ohälsa och behov av vård? Socialstyrelsen.22 oktober


Nikolakonferensen 2019, den 22 till 23 oktober. Bland annat kommer Thomas Fogdö och berättar om "rätt hjälpmedel för ett fullgott liv" och nationella utredaren för en God och nära vård Anna Nergårdh medverkar och många fler. Nikola24 oktober


Handledarutbildning ”Kollegiala reflekterande samtalsgrupper”. Uppdrag Psykisk HälsaFokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet", Kostnadsfri eftermiddag för sjuksköterskor. Stockholm Janus.30 oktober


Temaeftermiddag- utmaningar inom ASIH och basal hemsjukvård. Kostnadsfri eftermiddag för sjuksköterskor. Stockholm Janus.4 november


Centrum för Sällsynta Diagnoser Sydöst och Föreningen Smith-Magenis Syndrom bjuder in till Nationell konferens om Smith-Magenis Syndrom 2019. Välkomna till En unik konferens med norra Europas främsta experter inom Smith-Magenis syndrom som bjuder på en fullspäckad dag om den sällsynta och komplexa diagnosen Smith-Magenis Syndrom. I Linköping, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD5 november


Ushers syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDCentrum för Sällsynta Diagnoser Sydöst och Prader Willi- Föreningen bjuder in till Nationell konferens om Prader Willi Syndrom 2019. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD6 november


Registerforskning 2019. I Stockholm. Registerforskning.se


Konferensen Agenda för integration, Den 6-7 november. SKL.Kvällsseminarium: Höga levervärden, fett spännande. Kostnadsfri eftermiddag för sjuksköterskor. Stockholm Janus.7 november


Har du en familjemedlem, elev, brukare eller patient som behöver använda kommunikationsstöd med bilder för att kommunicera? Är du osäker på hur du ska hjälpa personen att använda kommunikationsstödet? Då är kursen Samtala med bilder något för dig, torsdag 7 november kl 14:00-17:00. DART i Göteborg.En jämlik och tillgänglig vård vid psykisk ohälsa - hur kan analyser och mätmetoder förbättras? Analysforum. Socialstyrelsen.Grundkurs STI - smittspårning. Kostnadsfritt. Stockholm Janus.EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del 1 om EKG. Kostnadsfritt. Stockholm Janus.12 november


Bardet-Biedls syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDKvalitetsmässan 2019. SKLGrundkurs i Vårdhygieniskt arbete. Kostnadsfritt. Stockholm Janus.Hänvisningsverkstad-bli bättre på att hänvisa patienter. Kostnadsfritt. Stockholm Janus.Hjärtsvikt- en folksjukdom. Kostnadsfritt. Stockholm Janus.Varför förstår du inte vad jag menar? Kostnadsfritt. Stockholm Janus.13 november


Förebygg.nu. I Göteborg, den 13- 14 november. fokus på förebyggande och främjande ANDT-arbete. Det är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Folkhälsomyndigheten.EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del 2 om EKGKostnadsfritt. Stockholm Janus.14 november


Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet".Kostnadsfritt. Stockholm Janus.Värt att veta om Sömn och Sömnbesvär hos äldre.Kostnadsfritt. Stockholm Janus.Multiresistenta bakterier - ett ökande problem i vården!Kostnadsfritt. Stockholm Janus.15 november


Strama Stockholm 10-årsjubileum.Kostnadsfritt. Stockholm Janus.18 november


Kvällsseminarium: Sömnbehandlingar,Kostnadsfritt. Stockholm Janus.19 november


Wilsons sjukdom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDDigitalt för alla? Så får vi digital innovation i vård och omsorg att möta patienter och brukare. Kostnadsfritt seminariet. Sista anmälningsdag är 4 november. Antalet platser är begränsat. VårdanalysAtt arbeta i palliativ vård – om livskvalité, existentiell kris och coping. En tredagars utbildning med fokus på livskvalité, existentiell kris och coping. Vi tror utbildningen kan passa många, men kanske framförallt dig som i arbetet regelbundet möter människor i existentiell kris. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLLHjärtsvikt- en folksjukdom.Kostnadsfritt. Stockholm Janus.
20 november


De nödvändiga samtalen. En endagsutbildning för vårdpersonal som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLLTemaeftermiddag Förråd - en risk.Kostnadsfritt. Stockholm Janus.21 november


Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete.Kostnadsfritt. Stockholm Janus.25 november


Schemastyrning i vården. Planera attraktiva scheman som möter behoven hos patienter & medarbetare. Kursen vänder sig till dig som är ansvarig för att schemalägga verksamhet i sjukvården.. Den 25-26 oktober i Stockholm. Teknologisk Institut.26 november


Chef HVB-hem. Som chef på HVB-hem har du ett stort ansvar och det krävs att du är uppdaterad inom flertalet viktiga områden. Hur hanterar du maktsituationer i mötet med dina klienter? Hur förebygger du hot och våld? Hur kvalitetssäkrar du din verksamhet och skapar bäst förutsättningar för klienter och personal? Dessa är bara några av alla frågor som behandlas under konferensen som är den självklara mötesplatsen för dig som är chef på HVB-hem. Den 26-27 november i Stockholm. Teknologisk Institut.Bipolär sjukdom 2019. För tionde året i rad anordnar vi den uppskattade konferensen Bipolär sjukdom. Vi aktuell forskning med framgångsrika praktikfall för att ge dig fördjupad kunskap om patienter med bipolär sjukdom. Vi har bjudit in några av landets främsta experter på området som under två lärorika dagar delar med sig av aktuell forskning, metoder för diagnostik, suicidprevention och viktiga lärdomar om litium. Du får även ta del av patient- och anhörigberättelser, lära dig mer om olika strategier för bemötande och nätverka med branschkollegor för att öka dina kunskaper om patienter med bipolär sjukdom. Kursen vänder sig till hela teamet runt patienten. Den 26-27 november i Stockholm. Teknologisk Institut.27 november


Temaeftermiddag ARB - Vårdhygieniskt arbete.Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.28 november


Neuropsykiatriskfunktionsnedsättning hos äldre. Kostnadsfri eftermiddag för sjuksköterskor. Stockholm Janus.2 december


Informationseftermiddag för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor. Kostnadsfri eftermiddag för sjuksköterskor. Stockholm. Janus.3 december


Framtidens äldreboende. Effektivisera och kvalitetssäkra ditt äldreboende! Med en växande andel äldre och fler vårdbehövande människor står äldreomsorgen i Sverige inför stora utmaningar. Att bemöta de äldres ökande enskilda behov och behålla en hög kvalitet med befintliga resurser sätter höga krav på din verksamhet. För att följa samhällsutvecklingen gäller det att du är upplyst inom det senaste kring individanpassning, arbetssätt och digitala verktyg. Den 3-4 december i Stockholm. Teknologisk Institut.Sexuell hälsa 2019. Föreläsningarna kommer ge dig konkreta behandlingsmetoder och bemötandestrategier för sexuell problematik som rör kvinnor, män och par med olika sexualitet. Missa inte chansen att lyssna till erfarna experter och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom sexuell hälsa. Den 3-4 december i Stockholm. Teknologisk Institut.Nationella e-hälsodagen 2019. I Stockholm. eHälsomyndigheten.Silver-Russells syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDEtikcafé – att arbeta med etikfrågor i palliativ vård. En kostnadsfri halvdagsutbildning om etiska frågeställningar och utmaningar, där vi provar på metoden etikcafé.. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLLTemaeftermiddag- utmaningar inom ASIH och basal hemsjukvårdKostnadsfritt. Stockholm Janus.Informationsträff för dig som arbetar med ensamkommande barn, människor som söker asyl och/eller andra migranter. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.4 december


Temaförmiddag Endoskophantering. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.Kvällsseminarium: Lilla kirurgin vid hud- och mjukdelsinfektioner - praktisk work-shop. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.5 december


Decembermöte om anmälningspliktiga sexuellt överförbara infektioner. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.10 december


Duchennes muskeldystrofi- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDSymtomkontroll i palliativ vård . En kostnadsfri utbildning om symtomkontroll i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLLSymtomkontroll i palliativ vård. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.12 december


Årlig konferens Självständighetens labyrint.FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus. FOU nuVarför förstår du inte vad jag menar? Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.2020


15 januari


Femdagarskurs i förbättringsarbete. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.22 januari


Kloka listan forum 2020. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.2 april


Save the date: Funktionshinder i tiden 2–3 april 2020. Mer information kommer i november. Socialstyrelsen.