SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

2021Maj


God vård för äldre på särskilda boenden – hur når vi dit överallt och alltid? - Den 19 maj kl 08:30 - 09:30. Att få vård och omsorg utifrån sina individuella behov är en rättighet. Under pandemin har brister kommit fram i samordningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården när äldre personer behöver vård. Vad krävs för bättre samordning och säker kvalitet Seminariet är kostnadsfritt. Dagen innan skickar vi ut länken till sändningen till de som anmält intresse. Seminariet kommer även kunna ses i efterhand. Socialstyrelsen.Tillgängligt arbetsliv– Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning, den 20 maj . Forte bjuder in till ett webbinarium för att lansera kunskapsöversikten Forskning i korthet: Tillgängligt arbetsliv – Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning. I rapporten lyfter författarna fram Supported Employment som ett arbetssätt. kl. 9–10. Forte.Äldre personer av judisk härkomst och deras särskilda omsorgsbehov - Den 24 maj kl 10:00 - 12:00. Välkommen till ett webbinarium med fokus på den judiska minoriteten i Sverige och på de särskilda behov och rättigheter som gäller för äldre från minoriteten. Webbinariet arrangeras av Socialstyrelsen i samarbete med Judiska Centralrådet och Judiska Hemmet i Stockholm.Juni


Forum för medicinska sekreterare, den 1-2 juni.
Den populära konferensen Forum för medicinska sekreterare är tillbaka. Vi har samlat intressanta talare, som delar med sig av sin kunskap, expertis och forskning, allt för att du ska bli ännu starkare i din roll som medicinsk sekreterare. I år tar vi upp ämnen såsom språket i journalskrivningen, juridik och rättspraxis som rör den medicinska journalhanteringen samt hur du kan bemöta människor i affekt och hantera hotfulla situationer. Vi kommer också att tala om hur framtiden ser ut för den medicinska sekreterarrollen. I år genomför vi konferensen digitalt. Teknologisk Institut.

September


Ögonsjukvård, den 21-22 september.
Fördjupa dina kunskaper inom bland annat bedömning och behandling av de vanligaste ögonsjukdomarna, såsom glaukom, våt AMD och diabetesretinopati. Allt under ledning av kunniga ögonspecialister. Du får även fördjupa dina kunskaper i vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva mot torra ögon, hur du bedömer akuta ögonfall och inom samtalsmetodik vid telefonrådgivning. Teknologisk Institut.

Oktober


Daglig verksamhet, 5-6 oktober.
Programmet läggs upp här på hemsidan inom kort.
Teknologisk Institut.


November


Bipolär sjukdom, den 16-17 november.
Programmet läggs upp här på hemsidan inom kort.
Teknologisk Institut.

Sexuell hälsa, den 30 november - 1 december.
Programmet läggs upp här på hemsidan inom kort.
Teknologisk Institut

December


Framtidens operationsavdelning.7-8 december
Att hålla vårdgarantin och uppnå tillgänglighetsmålen ställer höga krav på dig och din verksamhet. Effektiva flöden och god samverkan är två viktiga komponenter för att kunna nå målen samtidigt som det finns stora förväntningar på personcentrerad vård och hög kvalitet. Hur kan du gå tillväga för att öka er produktion trots personalbrist? Vilka arbetssätt måste ni implementera för att korta ner väntetiden för operation och hur kan du få till ett bättre samarbete med angränsande enheter? På årets konferens får du ta del av framgångsrika arbetssätt och förbättringsarbeten inom operationsplanering. Du får med dig praktiska verktyg som underlättar planering, samverkan och en ökad personal -och patientnöjdhet. Teknologisk Institut.