SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

2020


31 mars


Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor. Region Stockholms läkemedelskommitté.Träffar du patienter med ME/CFS? Välkommen på workshop! På denna workshop har du möjlighet att diskutera patientfall tillsammans med specialister inom området och kollegor från olika yrkeskategorier i primärvården. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.1 april


Maligna blodsjukdomar och palliativ vård. Ett kostnadsfri seminarium om maligna blodsjukdomar.Palliativt kunskapscentrum.Grundkurs för dövblindtolkar i ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler. Mullsjö folkhögskola i samarbete med Nkcdb.Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete. Region Stockholms läkemedelskommitté.Kvällsseminarium: Expertgrupp läkemedel för hjärt- och kärlsjukdomar. Region Stockholms läkemedelskommitté.Diabetes och munhälsa Långvarig inflammation i tandköttet kan leda till diabetes och vid redan diagnostiserad diabetes kan inflammationen i munnen leda till försämrad metabol kontroll. Därför är det viktigt att tandvården och primärvården samverkar för en god hälsa. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.2 april


Funktionshinder i tiden 2–3 april 2020. Mer information kommer i november. Socialstyrelsen. Konferensen är inställd!KOMPIS handledarutbildning. kommunikation genom pekprat i skolmiljö. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.Lyft diabetesvården för de äldre! Syftet med kursen är att öka kunskapen om de äldsta med diabetes, för att kunna erbjuda en trygg och säker vård. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.3 april


De nödvändiga samtalen. Ett kostnadsfri seminarium om maligna blodsjukdomar. En endagsutbildning för vårdpersonal som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster. Palliativt kunskapscentrum.15 april


Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete. Region Stockholms läkemedelskommitté.Palliativ vård -Döden en del av livet. Region Stockholms läkemedelskommitté.Kontinuerlig glukosmätning i primärvården. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.16 april


Hjärtsvikt- en folksjukdom. Region Stockholms läkemedelskommitté.FaR-fördjupning för barnmorskor. En halvdags fördjupningsutbildning och uppföljning för dig som gått kursen FaR ur ett barnmorskeperspektiv Här är kursen för dig! Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.17 april


FaR-kurs för friskvården. Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.19 april


XXXV World Congress of Audiology 19 -22 april, which will take place in Warsaw, Poland. International Society of Audiology.20 april


Utbildning om hälsosamma matvanor i vården. Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm. KURSEN ÄR FRAMFLYTTAD, DATUM EJ BESTÄMT21 april


Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR. Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.Temaeftermiddag ARB - Vårdhygieniskt arbete. Region Stockholms läkemedelskommitté.Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet. Region Stockholms läkemedelskommitté.23 april


NPF-forum den 23-24 april- Från vaggan till graven.Stockholm Clarion Hotell. En tvådagars konferens och Sveriges mötesplats inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning. Arrangerat av Riksförbundet Attention.ReDO™-metoden. Kursen syftar till att ge arbetsterapeuten den teoretiska bakgrunden till metoden, kunskap om senaste forskningen och kunskaper för att kunna tillämpa metoden. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.Behandling vid obesitas - vilken behandling kan vi erbjuda personer med obesitas? denna kurs får ni bredare kunskap kring behandlingsalternativ vid obesitas. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.27 april


Diabetes i primärvården. Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.28 april


Symtomkontroll i palliativ vård. Ett kostnadsfri seminarium om maligna blodsjukdomar. En kostnadsfri utbildning om symtomkontroll i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum.Diabetes hos den äldre patienten. Region Stockholms läkemedelskommitté.29 april


Alternativ och kompletterande kommunikation, - en grundkurs. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.Kurs i grundläggande cancervård. Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 29/4 2020. Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Region Stockholm.Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete. Region Stockholms läkemedelskommitté.Palliativ vård i ett mångkulturellt samhälle – möjligheter och utmaningar. En kostnadsfri workshop om vad vi behöver tänka på i den mångkulturella vården. Palliativt kunskapscentrum.Diabetes hos den äldre patienten. Region Stockholms läkemedelskommitté.


4 maj

En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar. Du inbjuds till en multiprofessionell fortbildningsdag som bygger på samverkan och teamarbete kring den basala utredningen. Dagen utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer, regionalt vårdprogram och patientfall. Dagen är ett samarbete mellan APC, länets minnesmottagningar och Stockholms stad. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.5 maj


Bra att veta om Venaccesser!. Region Stockholms läkemedelskommitté.Fortbildning om matallergier hos barn. ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!”. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR. Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.6 maj


Samtala med bilder. Hur du är en bra kommunikativ förebild genom att pekprata. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.Värt att veta om Sömn och Sömnbesvär hos äldre. Region Stockholms läkemedelskommitté.Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete. Region Stockholms läkemedelskommitté.7 maj


Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos äldre. Region Stockholms läkemedelskommitté.Varför förstår du inte vad jag menar? Region Stockholms läkemedelskommitté.Jag vill boka tid för sjukskrivning! Vad svarar sjuksköterskan i telefonrådgivningen? Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.Den äldre patienten med smärta. Du får en uppdatering om smärtans olika dimensioner specifikt hos äldre personer samt en fördjupning i hur symtomen av smärta kan visa sig hos äldre med demenssjukdom. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.8 maj

Kostbehandling av barn Fortbildningarna är totalt två dagar, dag 1 + dag 2. Under dessa dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.12 maj


Temaeftermiddag ARB - Vårdhygieniskt arbete. Region Stockholms läkemedelskommitté.Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet. Region Stockholms läkemedelskommitté."Kosten en viktig del när man blir äldre". Region Stockholms läkemedelskommitté.13 maj


Multiresistenta bakterier - ett ökande problem i vården! Region Stockholms läkemedelskommitté.NAS 2020 -Nordiska audiologiska sällskapet. 13-15 maj, Conference in Odense, Denmark.14 maj


Hjärtsvikt- en folksjukdom. Region Stockholms läkemedelskommitté.Psykiatrin i siffror 2019. Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.18 maj


Existentiell kris, livskvalitet och coping – att arbeta i palliativ vård. En tredagars utbildning med fokus på livskvalité, existentiell kris och coping. Vi tror utbildningen kan passa många, men kanske framförallt dig som i arbetet regelbundet möter människor i existentiell kris. Palliativt kunskapscentrum.19 maj


Omvårdnad och behandling vid maligna tumörsår. Ett kostnadsfri seminarium om sårbehandling vid maligna tumörsår. Palliativt kunskapscentrum.Graviditetsdiabetes-ett samarbete för bästa resultat. Graviditetsdiabetes drabbar 1-3 % av gravida kvinnor. Vi får en uppdatering om vad tillståndet innebär och varför det är så viktigt att identifiera dessa kvinnor, de nya gränsvärdena samt vilken behandling som erbjuds. Hur ser vårdkedjan ut från MVC till primärvården? Hur ska vi i primärvården följa upp dessa kvinnor? Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.Omvårdnad och behandling vid maligna tumörsår. Region Stockholms läkemedelskommitté.26 maj


Palliativa ombudsdagen. En kostnadsfri heldag för dig som utbildats av PKC att vara Palliativt ombud på din arbetsplats. Palliativt kunskapscentrum.27 maj


Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete. Region Stockholms läkemedelskommitté.2 juni


Palliativa ombudsdagen. En kostnadsfri heldag för dig som utbildats av PKC att vara Palliativt ombud på din arbetsplats. Palliativt kunskapscentrum.Temaeftermiddag Förråd - en risk. Region Stockholms läkemedelskommitté.12 juni


Vision 2020 - Imagining the impossible. 12-16 juni Irland, Dublin.22 juni


IMC17 International mobility conference.den 22- 25 juni i Göteborg.8 september


Forum för medicinska sekreterare, den 8-9 september.
Du som är medicinsk sekreterare har en viktig roll i att stödja vårdpersonalen i det administrativa arbetet och säkerställa att patientarbetet håller en hög kvalitet. Yrkesrollen är i förändring, vilket kräver en förnyad kompetens. Inte minst innebär digitaliseringen inom vården nya utmaningar. Du behöver hålla dig uppdaterad inom diagnoskodning och modern formulering i patientjournalen, liksom juridik och GDPR. Vi diskuterar också hur man kan ta plats och tydliggöra vårdadministratörernas roll i sjukvården. Teknologisk Institut.15 september


Framtidens LSS boende, den 15-16 september.
Framtidens LSS-boende är en konferens för både dig som utvecklar och arbetar med privata och kommunala LSS-bostäder samt till dig som bygger. Här presenteras den senaste forskningen kring individanpassning och de boendes perspektiv på kvalitet. Vi får ta del av hur digitaliseringen kan möjliggöra ett kostnadseffektivt boende och olika lösningar på bristen på bostäder. Du får även lära dig hur du implementerar LSS-lagen i planering och byggnation. Välkommen att ta del av forskning, arbetssätt och inspiration för den nya generationens LSS-boende. Teknologisk Institut.16 september


Optimerad operationsplanering, den 16-17 september.
Att hålla vårdgarantin och uppnå tillgänglighetsmålen ställer höga krav på dig och din verksamhet. Effektiva flöden och god samverkan är två viktiga komponenter för att kunna nå målen samtidigt som det finns stora förväntningar på personcentrerad vård och hög kvalitet. Hur kan du gå tillväga för att öka er produktion trots personalbrist? Vilka arbetssätt måste ni implementera för att korta ner väntetiden för operation och hur kan du få till ett bättre samarbete med angränsande enheter? På årets konferens får du ta del av framgångsrika arbetssätt och förbättringsarbeten inom operationsplanering. Du får med dig praktiska verktyg som underlättar planering, samverkan och en ökad personal -och patientnöjdhet. Teknologisk Institut.

26 september


Uppdatera dina kunskaper om typ 2-diabetes,
Distriktssköterska, Sjuksköterska.
Seminariet riktar sig till dig som inte arbetar som diabetessjuksköterska, men möter personer med typ 2-diabetes och behöver - ”damma av dina kunskaper”. Kostnadsfritt seminarium.
Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.29 september


Framtidens operationsavdelning, den 29 - 30 september. Under konferensen Framtidens operationsavdelning kommer du få lyssna till forskare och experter inom framtidens teknik, antibiotikaresistens och ventilation. Välkommen att ta del av framgångsfaktorer och lärdomar från verksamheter som har genomfört nybyggnation och projektering av operationsavdelningar. Ta chansen att mingla med branschkollegor och leverantörer från olika delar av landet. Teknologisk Institut.
30 september


Daglig verksamhet, den 30 september- 1 oktober. En meningsfull och utvecklande daglig verksamhet som leder till att brukaren når arbetsmarknaden - det är målet. Hur når du dit? På konferensen Daglig verksamhet får du lyssna till intressanta föreläsare, experter och lyckade praktikfall. Du får även lära dig om hur du anpassar verksamheten efter individuella behov, att hjälpa hemmasittare samt att implementera LSS-lagen i sin verksamhet. Vi diskuterar också hur man kan bedriva ett kvalitetsarbete med begränsade ekonomiska medel. Teknologisk Institut.
6 oktober


Det svårt sjuka barnet och dess familj. En kostnadsfri utbildning rörande palliativ vård av barn och dennes familj. Palliativt kunskapscentrum.