SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

2019


27 augusti


Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten? SKL1 september


European Conference on Domestic Violence. Oslo 1-4 september. Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS)2 september


Socialtjänstens utmaningar och möjligheter. SKL3 september


Akutsjukvård. Då vården ställer höga krav på personalen, både gällande kompetens och handlingskraft under press, har vi på årets konferens samlat goda exempel och experter som alla gemensamt arbetar för att hitta nya och inspirerande vägar för att klara den stora belastningen. Den 3-4 september i Stockholm. Teknologisk Institut.Fragilt X-syndromet - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD5 september


Hemsjukvård i utveckling. SKL9 september


Behandlingsprogram för ungdomar med svåra beteendeproblem, vad fungerar? SKL10 september


IBIC i ledning och styrning. SKLHur säkerställer hälso- och sjukvården och socialtjänsten ett tryggt liv hemma? Workshop, SKL
17 september


Kirurgisk & ortopedisk omvårdnad. På årets konferens tar vi ett helhetsgrepp kring omvårdnadsarbetet, med flera gemensamma pass för dig som arbetar på kirurgisk och ortopedisk avdelning. Under dagarna får du fördjupa dina kunskaper inom bl.a. smärtlindring, sårbehandling, vätsketerapi och multisjuka patienters omvårdnadsbehov. Vi diskuterar hur vi kan stärka sjuksköterskans roll, skapa attraktiva vårdavdelningar, arbeta för en personcentrerad vård och skapa effektiva team för att säkerställa kompetens över tid. Den 17-18 september i Stockholm. Teknologisk Institut.18 september


Det farliga boendet? En kunskapsdag om allvarliga olyckor i hem- och boendemiljö. Kunskapsdagen ska ge en bild av detta omfattande problem, bland annat utifrån aktuell forskning. Vilka är orsakerna, vilka drabbas, vad blir konsekvenserna och hur kan vi arbeta förebyggande? Kostnadsfritt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2. SKL
24 september


Ögonsjukvård. Under två lärorika dagar kommer du få lyssna på kunniga ögonspecialister som utbildar dig inom aktuella ämnen som du stöter på i din yrkesroll. Hur ska du bedöma och hantera akuta ögonfall? Vilka behandlingar är mest effektiva mot torra ögon? Hur går du tillväga för att tolka och bedöma OCT-bilder? Den 24-25 september i Stockholm. Teknologisk Institut.Iktyos - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsa och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDKostnadsfri workshop om andning för fysioterapeuter och sjukgymnaster. En halvdagsutbildning som omfattar andningspåverkan, framförallt gällande den neurologiskt sjuka/skadade patienten. Det innebär en genomgång av grundläggande anatomi och fysiologi. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL25 september


Socialchefsdagarna 2019. I Umeå den 25-27 september.1 oktober


Neonatalvård. Vården av prematura barn och fullgångna barn med komplikationer ställer stora krav på dig inom neonatalvården. Ny forskning och nya metoder samverkar till att förbättra vården, öka överlevnadsgraden och kan även förbättra arbetssituation för personalen, i en tid där det är svårt att behålla och rekrytera personal. Den 1-2 oktober i Stockholm. Teknologisk Institut.Angelmans syndrom- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDPalliativ vård – en introduktion. En kostnadsfri heldags introduktionsutbildning i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL3 oktober


Internationell konferens om immunopsykiatri och PANS/PANDAS. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD8 oktober


Juridisk fördjupning för LSS-boende. På kursen gör vi en djupdykning i de lagar och regler som påverkar din verksamhet och som du måste ha koll på. Vi går igenom vad som krävs för att boenden ska uppfylla kraven enligt LSS, vilka rutiner som förväntas i samband med dokumentation och genomförande och hur du enklast tillämpar regelverket på just din verksamhet. Den 8-9 oktober i Stockholm. Teknologisk Institut.Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling. Den 8-9 oktober Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Nka.Handledarutbildning ”Kollegiala reflekterande samtalsgrupper”. Uppdrag Psykisk HälsaGrundläggande palliativ vård – undersköterskans roll. En kostnadsfri utbildning om undersköterskans roll i den grundläggande palliativa vården. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL9 oktober


De nödvändiga samtalen. En endagsutbildning för vårdpersonal som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL10 oktober


HVB i fokus – nationell konferens för och om HVB och stödboenden. Den 10-11 oktober i Stockholm. Socialstyrelsen.Chefsdagarna personlig assistans. Det råder också stor oklarhet i vad som händer med LSS-utredningen och hur lagförslag kan komma att påverka den personliga assistansen och framtiden för verksamheterna. Detta och mycket mer kommer vi diskutera med hjälp av experter på årets konferens. Den 10-11 oktober i Stockholm. Teknologisk Institut.15 oktober


Limb-girdle muskeldystrofi - kompetensutveckling. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsan och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD22 oktober


Nikolakonferensen 2019, den 22 till 23 oktober.NIkola24 oktober


Handledarutbildning ”Kollegiala reflekterande samtalsgrupper”. Uppdrag Psykisk Hälsa5 november


Ushers syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD


Leukodystrofier - kompetensutveckling. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD6 november


Registerforskning 2019. I Stockholm. Registerforskning.se


Konferensen Agenda för integration, Den 6-7 november. SKL.12 november


Bardet-Biedls syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDKvalitetsmässan 2019. SKL13 november


Förebygg.nu. I Göteborg, den 13- 14 november. fokus på förebyggande och främjande ANDT-arbete. Det är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Folkhälsomyndigheten.19 november


Wilsons sjukdom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDAtt arbeta i palliativ vård – om livskvalité, existentiell kris och coping. En tredagars utbildning med fokus på livskvalité, existentiell kris och coping. Vi tror utbildningen kan passa många, men kanske framförallt dig som i arbetet regelbundet möter människor i existentiell kris. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL20 november


De nödvändiga samtalen. En endagsutbildning för vårdpersonal som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL3 december


Silver-Russells syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDEtikcafé – att arbeta med etikfrågor i palliativ vård. En kostnadsfri halvdagsutbildning om etiska frågeställningar och utmaningar, där vi provar på metoden etikcafé.. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL10 december


Duchennes muskeldystrofi- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDSymtomkontroll i palliativ vård . En kostnadsfri utbildning om symtomkontroll i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL
12 december


Årlig konferens Självständighetens labyrint.FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus. FOU nu