SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

2020


26 september


Uppdatera dina kunskaper om typ 2-diabetes,
Distriktssköterska, Sjuksköterska.
Seminariet riktar sig till dig som inte arbetar som diabetessjuksköterska, men möter personer med typ 2-diabetes och behöver - ”damma av dina kunskaper”. Kostnadsfritt seminarium.
Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.
30 september


Daglig verksamhet, den 30 september- 1 oktober. En meningsfull och utvecklande daglig verksamhet som leder till att brukaren når arbetsmarknaden - det är målet. Hur når du dit? På konferensen Daglig verksamhet får du lyssna till intressanta föreläsare, experter och lyckade praktikfall. Du får även lära dig om hur du anpassar verksamheten efter individuella behov, att hjälpa hemmasittare samt att implementera LSS-lagen i sin verksamhet. Vi diskuterar också hur man kan bedriva ett kvalitetsarbete med begränsade ekonomiska medel. Teknologisk Institut.
6 oktober


Det svårt sjuka barnet och dess familj. En kostnadsfri utbildning rörande palliativ vård av barn och dennes familj. Palliativt kunskapscentrum.
9 oktober


Digitalt frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård – hur utmanar och utvecklar den dagens sjukvårdssystem? Seminariet är kostnadsfritt Socialstyrelsen.

1 december


Framtidens operationsavdelning, den1-2 december. Under konferensen Framtidens operationsavdelning kommer du få lyssna till forskare och experter inom framtidens teknik, antibiotikaresistens och ventilation. Välkommen att ta del av framgångsfaktorer och lärdomar från verksamheter som har genomfört nybyggnation och projektering av operationsavdelningar. Ta chansen att mingla med branschkollegor och leverantörer från olika delar av landet. Teknologisk Institut.20214 maj


Optimerad operationsplanering, den 4-5 maj 2021.
Att hålla vårdgarantin och uppnå tillgänglighetsmålen ställer höga krav på dig och din verksamhet. Effektiva flöden och god samverkan är två viktiga komponenter för att kunna nå målen samtidigt som det finns stora förväntningar på personcentrerad vård och hög kvalitet. Hur kan du gå tillväga för att öka er produktion trots personalbrist? Vilka arbetssätt måste ni implementera för att korta ner väntetiden för operation och hur kan du få till ett bättre samarbete med angränsande enheter? På årets konferens får du ta del av framgångsrika arbetssätt och förbättringsarbeten inom operationsplanering. Du får med dig praktiska verktyg som underlättar planering, samverkan och en ökad personal -och patientnöjdhet. Teknologisk Institut