SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

2020


15 januari


Femdagarskurs i förbättringsarbete. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.22 januari


Kloka listan forum 2020. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.28 januari


Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten? Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).29 januari


AKKtiv KomIgång barnlogopedi - kursledarutbildning. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.31 januari


När ett litet barn dör: rutiner, stöd och bemötande. Malmö, Spädbarnsfonden.7 februari


De nödvändiga samtalen. En endagsutbildning för vårdpersonal som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster. Palliativt kunskapscentrum, Palliativt Utvecklingscentrum i Lund och Karolinska institutet.17 februari


Komplementär- och integrativ medicin i palliativ vård. En kostnadsfri utbildningsdag om komplementär- och alternativmedicin i livets slutskede. Palliativt kunskapscentrum.18 februari


Sårbehandling i palliativ vård. Ett kostnadsfri seminarium om sårbehandling i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum.19 februari


AKKtiv KomIgång habilitering - kursledarutbildning. Dart, kommunikations- och dataresurscenter .Olika religioners och trosuppfattningars påverkan på vården i livets slut. En kostnadsfri workshop om religionens och kulturens möjliga påverkan vid livets slut. Palliativt kunskapscentrum.26 februari


Att göra och använda bildstöd i vården, - en grundkurs. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.29 februari


Sällsynta dagen i Stockholm. På Skottdagen, den 28 eller 29 februari vart 4e år, uppmärksammas Sällsynta dagen i mer är 30 länder över hela världen. Sällsynta diagnoser eller sjukdomar drabbar 3-6 procent av befolkningen. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser.4 mars


AKKtiv KomIgång - påbyggnadsutbildning. Dart, kommunikations- och dataresurscenter .Sällsynta dagen – en dag för det sällsynta livet. Det är gratis att närvara, ingen föranmälan krävs.CSD Karolinska12 mars


AKKtiv KomHem kursledarutbildning. Dart, kommunikations- och dataresurscenter .17 mars


Palliativ vård – en introduktion. En kostnadsfri heldags introduktionsutbildning i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum.19 mars


Förebygga och minska utmanande beteende hos personer med kommunikativ funktionsnedsättning. Introduktion till ledare eller utvecklare inom LSS-verksamhet. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.25 mars


Alternativ och kompletterande kommunikation, - en grundkurs. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.31 mars


Grundkurs för dövblindtolkar i ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler. Mullsjö folkhögskola i samarbete med Nkcdb.1 april


Maligna blodsjukdomar och palliativ vård. Ett kostnadsfri seminarium om maligna blodsjukdomar.Palliativt kunskapscentrum.

2 april


Save the date: Funktionshinder i tiden 2–3 april 2020. Mer information kommer i november. Socialstyrelsen.KOMPIS handledarutbildning. kommunikation genom pekprat i skolmiljö. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.3 april


De nödvändiga samtalen. Ett kostnadsfri seminarium om maligna blodsjukdomar. En endagsutbildning för vårdpersonal som möter patienter med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska förluster. Palliativt kunskapscentrum.19 -22 april


XXXV World Congress of Audiology, which will take place in Warsaw, Poland. International Society of Audiology.23-24 april


NPF-forum - Från vaggan till graven.Stockholm Clarion Hotell. En tvådagars konferens och Sveriges mötesplats inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning. Arrangerat av Riksförbundet Attention.28 april


Symtomkontroll i palliativ vård. Ett kostnadsfri seminarium om maligna blodsjukdomar. En kostnadsfri utbildning om symtomkontroll i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum.29 april


Alternativ och kompletterande kommunikation, - en grundkurs. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.Palliativ vård i ett mångkulturellt samhälle – möjligheter och utmaningar. En kostnadsfri workshop om vad vi behöver tänka på i den mångkulturella vården. Palliativt kunskapscentrum.6 maj


Samtala med bilder. Hur du är en bra kommunikativ förebild genom att pekprata. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.13 -15 maj


NAS 2020 -Nordiska audiologiska sällskapet. Conference in Odense, Denmark.18 maj


Existentiell kris, livskvalitet och coping – att arbeta i palliativ vård. En tredagars utbildning med fokus på livskvalité, existentiell kris och coping. Vi tror utbildningen kan passa många, men kanske framförallt dig som i arbetet regelbundet möter människor i existentiell kris.. Palliativt kunskapscentrum.19 maj


Omvårdnad och behandling vid maligna tumörsår. Ett kostnadsfri seminarium om sårbehandling vid maligna tumörsår. Palliativt kunskapscentrum.22-25 juni


IMC17 International mobility conference. i Göteborg..22-25 juni


Vision 2020 - Imagining the impossible. Irland, Dublin.26 maj


Palliativa ombudsdagen. En kostnadsfri heldag för dig som utbildats av PKC att vara Palliativt ombud på din arbetsplats. Palliativt kunskapscentrum.2 juni


Palliativa ombudsdagen. En kostnadsfri heldag för dig som utbildats av PKC att vara Palliativt ombud på din arbetsplats. Palliativt kunskapscentrum.
6 oktober


Det svårt sjuka barnet och dess familj. En kostnadsfri utbildning rörande palliativ vård av barn och dennes familj. Palliativt kunskapscentrum.