Tips på webbutbildningar för dig som möter äldre och personer med demens

 

Här har vi samlat länkar till webbutbildningar för dig som är ny och möter äldre och personer med demens. Utbildningarna är kostnadsfria.
 

Basala hygienrutiner. Utbildningen är cirka 15 minuter lång. Arbetssättet för all personal inom vård och omsorg för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Ett diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest Vårdgivarguiden Region Stockholm.Demens ABC är en grundläggande utbildning för personal inom vård & omsorg som möter personer med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum.Demens ABC plus - Hemtjänst är en utbildning som vänder sig till dig som arbetar inom hemtjänsten. Svenskt demenscentrum.Demens ABC plus - Särskilt boende är en utbildning som vänder sig till dig som arbetar inom särskilt boende. Svenskt demenscentrum.Förskrivning av hjälpmedel. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och skapa förutsättningar för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. Socialstyrelsen.Jobba säkert med läkemedel. Utbildningen består av fem delkurser som kan göras oberoende av varandra. Ett diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest. Svenskt demenscentrum.Läkemedelsgenomgångar för äldre. En webbutbildning för att underlätta tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrift samt ge vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre. Socialstyrelsen.Samordnad individuell plan (SIP). Utbildning för att lära sig mer om SIP för äldre. Uppdrag Psykisk Hälsa.Sårsmart, en webbutbildning med fokus på sårdiagnostik. Utbildningen täcker 7 typer av sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos & behandlingsval. Strama Stockholm.Palliativ vård och omsorg för äldre personer. En utbildning som bland annat tar upp symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Region Stockholm.Vård av äldre med diabetes. Utbildningen består av flera delar som kan delas upp på flera tillfällen. Ett intyg kan laddas ned efter genomförd utbildning. KI.Webbföreläsningar i palliativ vård, med professor Peter Strang. Föreläsningarnas behandlar specifika palliativa tillstånd, med faktakunskap, patientfall och diskussionsfrågor Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm.Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen ger kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete Socialstyrelsen.Äldre som har problem med både syn och hörsel. Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom äldreomsorgen eller möter äldre på syn- och hörcentraler. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.