TJÄNSTER

Vårdportal.se Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance

GENUSFOTOGRAF

Utbildningar inom området kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP)


Fotograf och Föreläsare. Bland annat om hur vi visas upp på bild och vilken betydelse det faktiskt har.

Vårdportal.se konsult Frida

QRC Stockholm

GRAFISK DESIGNER

Nationellt & regionalt kvalitetsregistercentrum.
Tjänster inom registerutveckling, förbättringsarbete, patientsamverkan & forskning

Frida Bergsten är en norrländsk kreatör som hjälper dig med loggor, illustrationer, webbsidor och annan grafisk design. Läs mer här fridabergsten.se eller mejla direkt på bergsten.frida@gmail.com


Vårdportal.se Hattstugan

Vårdportal.se Transkulturellt centrum

HATTSTUGAN

Transkulturellt centrum

Föreläsningar, utvecklingsdagar & studiebesök
inom demens

Utbildning på er arbetsplats
inom tex transkulturella aspekter på psykosvård
eller att arbeta med tolk i olika sammanhang

Vårdportal.se Tjänster Palliativa kunskapscentrumVårdportal.se Teknologiska institutet

Palliativa kunskapscentrum

Teknologisk Institut

Palliativa kunskapscentrum, utbildar palliativa ombud i din verksamhet.
Kurser och konferenser för de mest aktuella områdena inom vård och omsorg.

Vårdportal.se Tjänster Äldrecentrum, utbildningar

Äldrecentrum

Utbildningar.