TJÄNSTER

 

Vårdportal.se Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance

GENUSFOTOGRAF

Utbildningar inom området kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP)


Fotograf och Föreläsare. Bland annat om hur vi visas upp på bild och vilken betydelse det faktiskt har.Vårdportal.se Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

Kurser och konferenser för de mest aktuella områdena inom vård och omsorg.


Vårdportal.se Tjänster Palliativa kunskapscentrum

QRC Stockholm

Palliativa kunskapscentrum

Nationellt & regionalt kvalitetsregistercentrum.
Tjänster inom registerutveckling, förbättringsarbete, patientsamverkan & forskning

Palliativa kunskapscentrum, utbildar palliativa ombud i din verksamhet.


Vårdportal.se Hattstugan

Vårdportal.se Transkulturellt centrum

HATTSTUGAN

Transkulturellt centrum

Föreläsningar, utvecklingsdagar & studiebesök
inom demens

Utbildning på er arbetsplats
inom tex transkulturella aspekter på psykosvård
eller att arbeta med tolk i olika sammanhang

Vårdportal.se Tjänster Äldrecentrum, utbildningar

Äldrecentrum

Utbildningar