APPAR

Här nedan hittar du snabbt och enkelt tips på kostnadsfria appar för dig som arbetar inom vård, hälsa och omsorg.AKUT KIRURGI

FASS

KIDS PAIN SCALE

LÄKEMEDELSBOKEN

Behandlingsprogram

Ladda ner till Android

Ladda ner till iTunes

Läkemedelsinformation

Ladda ner till Android

Ladda ner till iTunes

Smärtskattning barn

Ladda ner till Android

Från Läkemedelsverket

Ladda ner till Android

Ladda ner till iTunes

MEDICIN-
INSTRUKTIONER

NOLLVISION

Pain

PCV SPELET

Instruktionsfilmer

Ladda ner till Android

Ladda ner till iTunesDemenssjukdomar

Ladda ner till iTunes

Smärtskattning

Ladda ner till iTunes

Personcentrerad vård

Ladda ner till Android

Ladda ner till iTunes

https://xn--vrdportal-52a.se/wp-admin/customize.php?theme=optimizer&return=%2Fwp-admin%2Fthemes.php&changeset_uuid=cb2d88a2-ecd9-4d94-b80e-1e850844a7d0VISAM

PUBMED MOBILE

RÖKFRI

SMS LIVRÄDDARE

Beslutstöd Sjuksköterska

Ladda ner till iTunes


Sökbar databas

Ladda ner till Android

Ändra vanor

Ladda ner till Android

Ladda ner till iTunes


Livräddning

Ladda ner till Android

Ladda ner till iTunes


SPRÅK I VÅRDEN

STRAMASLL

RättVisat

Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Språk

Ladda ner till Android

Ladda ner till iTunes


Strama Stockholm

Ladda ner till iTunesBemötande

Ladda ner till iTunesTillgängligheten

Kontakta projektledare Andreas Johansen för mer information om hur din kommun kan använda appen. Projektet har belönats med Guldlänken 2018.


Stöd vid läkemedelshantering

Ladda ner till Android

Ladda ner till iTunes