PRIMÄRVÅRD

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar på vårdcentral, inom hemsjukvård och på specialistmottagning.
 

Vårdcentral & hemsjukvård

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar på vårdcentral, inom hemsjukvård och på specialistmottagning.

Barnmorskemottagning & mödravård

Barnavårdscentral & Skolhälsovård

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration för dig som arbetar på barnmorskemottagning & inom mödravård.

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration för dig som arbetar på barnavårdscentral & inom skolhälsovård.


Ungdomsmottagning

Rehabilitering

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration för dig som arbetar på ungdomsmottagning,


Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration för dig som arbetar inom rehabilitering.