PRIMÄRVÅRD

 

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar på vårdcentral, inom hemsjukvård och på specialistmottagning.

Vårdcentral & hemsjukvård

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar på vårdcentral, inom hemsjukvård och på specialistmottagning.

Barnmorskemottagning & mödravård

Barnavårdscentral & Skolhälsovård

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration för dig som arbetar på barnmorskemottagning & inom mödravård.

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration för dig som arbetar på barnavårdscentral & inom skolhälsovård.


Ungdomsmottagning

Rehabilitering

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration för dig som arbetar på ungdomsmottagning,


Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration för dig som arbetar inom rehabilitering.

VO chefen Åke Åkesson berättar om arbetssättet som har...