Vårdportal.se Palliativ vård

 

PALLIATIV VÅRDHitta kurser och information om palliativ vård här.


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖA B CAtt prata om döden - standardisera eller individualisera?.
Det är viktigt att erbjuda samtal kring livet och döden. Det är en fördel om personer i livets slutskede får möjlighet att diskutera ungefär samma frågor: om förväntningar på den sista tiden, om hoppet och om rädslor.
 Filmad föreläsning, Palliativa kunskapscentrumet, SLL.


Beteendeskattningsskala för smärta - pdf - verktyg. Palliativ registret.
D E F GDyspné – andfåddhet i palliativ vård. Filmad föreläsning, Palliativa kunskapscentrumet, SLL.

Filmer, om handlar om omvårdnadsåtgärder, närståendestöd, kommunikation, och teamarbete. Palliationsakademin


H I JHOPP - hjärtsvikt och palliativa programmet.) Vårdmodell där äldre patienter möter ett tvärdiciplinärt vårdteam som sammanställer patienternas totala vårdbehov. Efter det kan en stor del av hjälpen ges i hemmet. Patienterna har visat sig bli signifikant bättre.


K L MLindra smärta i palliativ vård. Utbildningen innehåller innehåller nio kortfilmer som följs upp med ett interaktivt patientfall. När du svarat på alla frågor kan du skriva ut ett kursintyg. Webbutbildning. Palliativa kunskapscentrumet, SLL.N ONutritionsvård  till patienter i palliativt skede i den basala, hemsjukvården. E-kurs. Palliativa kunskapscentrumet, SLL.

Oro och ångest, filmad föreläsning. Palliativa kunskapscentrumet, SLL.


P Q RPalliation ABC. Svenskt Demenscentrum.


Palliativ, förvirringstillstånd, filmad föreläsning. Palliativa kunskapscentrumet, SLL.

Palliativ vård för äldre, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Programmet tar bl.a. upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Webbutbildning. Palliativa kunskapscentrumet, SLL.

Palliativ vård, ingen ångest vi livets slut , genom att fastställa oro tidigt och erbjuda lindring i form av mjukmassafe och läkemedel, erbjuda samtal från präst, kurator och diakon kan man minska gästernas oro vid livets slut. Inspiration.

Palliativ vård, smärtskattning, för bättre smärthantering i livets slutskede. Inspiration.


SSamtal med döende personer – Peters 4 frågor, filmad föreläsning. Palliativa kunskapscentrumet, SLL.

Smärtans olika dimensioner i palliativ vård, filmad föreläsning. Palliativa kunskapscentrumet, SLL.

Smärtlinjal  Smärtskattning innebär att man regelbundet frågar patienten – ”Hur ont har du?”.  Det leder i bästa fall till att patienten får rätt nivå av smärtlindring och slipper ha ont i onödan. Det är ett arbete som blir särskilt viktigt vid vård i livets slutskede.

"Sanning" i palliativ vård.  Patienter har rätt att få veta sanningen och sjukvården har en skyldighet att informera. Men vad menar vi när vi säger ”sanningen”? Hur ser patienterna på frågan? Palliativa kunskapscentrumet, SLL.


T U V WTeamarbete – en palliativ hörnsten. En videoföreläsning med Kerstin Witalis, leg. sjuksköterska. Att teamarbete är betydelsefullt känner många till. Men vad är egentligen ett team i palliativ vård? Vad är nyttan med teamarbete, och hur får vi teamarbetet att fungera? Dessa frågor är utgångspunkten för innehållet i denna 10 minuter långa video. Palliativt Kunskapscentrum SLL
Å Ä Ö