Vårdportal.se Ledarskap

 

Ledarskap och medarbetarskap

Hitta e-kurser och information ledarskap och medarbetarskap här.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖA B


Bästa tipsen när du är gruppens nya chef, Ledarna, (webbstöd- film).


C D E


Coachingakademi. Teambaserad coachingstöd i förbättringsarbet bidrar till ökad produktivitet, (inspiration).

Coachingprogram.Verksamhetsutvecklare på Södersjukhuset, deltog i en coachingutbildning där utbildningsdagar varvades teoriska kunskaper om förbättringsmetodik med praktik. Utbildningen hölls i samarbete med QRC Coachingakademi, (inspiration).

Chefens arbetsmiljö, Suntarbetsliv, (webbstöd). 


F


FAS dialogverktyg, Suntarbetsliv, (webbstöd.)


G


Getting Things Done (GTD) by David Allen. (webbstöd).


H I J


Hälsosam schemaläggning, Suntarbetsliv, (webbstöd).


K


Kom i gång med verksamhetsplanering.. Ledarna, (webbstöd-film).

Kompetensplanering. Att arbeta strukturerat och systematiskt med att identifiera, planera för och följa upp kompetens i verksamheten Stockholms läns landsting, (inspiration).
L


Ledarskap, Famnas Värdeforum-utvecklingsprogram. Ett utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet inom vård och omsorg, (inspiration).

Ledarskap - hållbart. Bra arbetssätt med samarbete och samverkan runt arbetsmiljöfrågor. Ge sjukhusets chefer möjlighet att i samarbete med skyddsombud förstå och agera på bästa sätt i de situationer som uppstår när sjukhuset organiserar sig inför framtidens hälso- och sjukvård, (inspiration).


M N


Motiverande samtal – en konst att behärska. Motivation.se, (webbstöd).

Motiverande samtal, vad är det? (Webbstöd- föreläsning).

Nationella handledarutbildning.  Utbildningen är öppen för alla men vänder sig i första hand till handledare som tar emot studerande i arbetsplatsförlagt lärande, apl, (inklusive lärling). Den kan också bidra till annan kompetenshöjning till exempel när det gäller att ta emot nyanställda på arbetsplatsen. Skolverket, (webbutbildning).


O P Q R


Organisatorisk och social arbetsmiljö. Suntarbetsliv, (webbstöd).


S


Sexuelle trakasserier, Suntarbetsliv, (webbstöd).T


Ta kontroll över dina möten. Ledarna, (webbstöd-film).


U V W


What it takes to be a great leader Ted Talk, (webbstöd-föreläsning).