Vårdportal.se Ledarskap

 

Ledarskap och medarbetarskap

Hitta e-kurser och information ledarskap och medarbetarskap här.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖA BBästa tipsen när du är gruppens nya chef, (7 min).Ledarna.

Bättre arbetsmiljö i någon annans hem, Suntarbetsliv.


C D ECoachingakademi. Teambaserad coachingstöd i förbättringsarbet bidrar till ökad produktivitet.

Coachingprogram.Verksamhetsutvecklare på Södersjukhuset, deltog i en coachingutbildning där utbildningsdagar varvades teoriska kunskaper om förbättringsmetodik med praktik. Utbildningen hölls i samarbete med QRC Coachingakademi.

Chefens arbetsmiljö, Suntarbetsliv. 


FFAS dialogverktyg, Suntarbetsliv.se.

5 ways to lead in an era of constant change, Ted Talk.


GGetting Things Done (GTD) by David Allen. E-kurs.


H I JHälsosam schemaläggning, Suntarbetsliv.se.


KKommunikation- öppen och säker. Utbildning för alla medarbetare i syfte att lära sig och få redskap för en god kommunikation.

Kom i gång med verksamhetsplanering. E-kurs (6 min). Ledarna.

Kompetensplanering. Att arbeta strukturerat och systematiskt med att identifiera, planera för och följa upp kompetens i verksamheten Stockholms läns landsting
LLedarskap, Famnas Värdeforum-utvecklingsprogram. Ett utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet inom vård och omsorg.

Ledarskap - hållbart. Bra arbetssätt med samarbete och samverkan runt arbetsmiljöfrågor. Ge sjukhusets chefer möjlighet att i samarbete med skyddsombud förstå och agera på bästa sätt i de situationer som uppstår när sjukhuset organiserar sig inför framtidens hälso- och sjukvård. Inspiration.

Ledarskap, vad får oss att göra ett bra jobb och hur kan ledarskapet utvecklas? Om vi vill förändra ledarskapets mind set måste det börja i högsta ledningen. E-kurs. Stockholms kommuner och landsting SKL.M NMotiverande samtal – en konst att behärska. Artikel. Motivation.se.

Motiverande samtal, vad är det? Webbföreläsning.

Nationella handledarutbildning.  Utbildningen är öppen för alla men vänder sig i första hand till handledare som tar emot studerande i arbetsplatsförlagt lärande, apl, (inklusive lärling). Den kan också bidra till annan kompetenshöjning till exempel när det gäller att ta emot nyanställda på arbetsplatsen. E-kurs. Skolverket.


O P Q ROrganisatorisk och social arbetsmiljö. Verktyg, Suntarbetsliv.se.


SSamverkan kräver samsyn om behoven, vi behöver utveckla samverkan mycket mer framöver. Den måste struktureras, styras och ledas som allt annat utvecklingsarbete enligt tre S – styrning, struktur och samsyn. E-kurs. Stockholms kommuner och landsting SKL.

Sexuelle trakasserier, Suntarbetsliv.se.TTa kontroll över dina möten.E-kurs 1 min. Ledarna.


U V WUtmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, skillnader i hälsa för svaga socioekonomiska grupper kvarstår, s.k. stubborn inequalities. Det saknas inte metoder eller lagstiftning, men hur kommer vi åt dessa skillnader? Webbföreläsning. Stockholms kommuner och landsting SKL.

Vilken är din kommunikationsstil? E-kurs 3 min. Ledarna.

What it takes to be a great leader. Webbföreläsning. Ted Talk.

Women Leaders in Global Health conference , at Stanford University, convened over 400 women and men from 68 countries and over 250 organizations, with an additional 400 participating by live stream from 30 countries worldwide. Where are women leaders in global health? E-föreläsningar.


X Y Z Å Ä Ö