Kvinnohälsa

Här har vi samlat intressanta webbutbildningar, webbinarier och arbetsmaterial inom området kvinnohälsa. Allt material nedan är kostnadsfritt. Tipsa oss gärna om fler länkar anna@vardportal.se.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö


A


AMEL - en mottagning för könsstympade kvinnor, (inspiration).

Att arbeta med våldsutsatta Nationellt centrum för kvinnofrid NCK, (webbstöd).

Att prata med en patient om könsstympning. Här hitter du handledningsmaterial och filmer, Socialstyrelse, (webbstöd).


B C D


Basala hygienrutiner, Stockholms läns landsting, (webbutbildning).

Bäckenbottenutbildning. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi & Svenska Barnmorskeförbundet, (webbutbildning).


E


Eftervård, barnmorskor, lyckat förbättringsarbete ledde till fler genomförda efterkontroller. Södermalms barnmorskemottagning, (inspiration).


F


Framtidens gynekologiska verksamhet, identifiera utvecklingsområden för ett optimalt samarbete samt utveckla vårdkedjor, vårdflöden och samarbetsformer inom den gynekologiska verksamheten. Stockholms läns landsting, (inspiration).Att samtala med patienter som är förlossningsrädda. Utbildning i samtalsteknik för läkare och barnmorskor som arbetar med samtal inför kejsarsnittönskan. Stockholms läns landsting, (webbutbildning).

Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten. NCK, (webbstöd-film)

Förskrivning av förbrukningsartiklar Socialstyrelsen, (webbutbildning).


G


Graviditet och fetma. Stockholms läns landsting, (webbutbildning).


H I J


Hedersrelaterat våld och förtryck, Migrationsverket med stöd från Länsstyrelsen Östergötland, (webbutbildning).

Hot och våld, Arbetsmiljöverket, (webbutbildning).

Hot och våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende Nationellt centrum för kvinnofrid NCK, (webbutbildning).


K


Klåda mottagning, snabb hjälp för kvinnor med klåda, (inspiration).


L M N


Livsstilens betydelse , Sundkurs, Karolinska Institutet KI, (webbinarier -filmad föreläsning).

NEWS obstetrik- fickkort. LÖF.

MedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Utbildningen genomförs i grupper om 4-6 personermed mixade kompetenser. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar, Det enda som behövs är Post-it-lappar samt plats och tid för samtal och praktiska övningar. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet - (webbutbildning).


O


Om självskadebeteende, Nationella självskadeprojektet, (webbutbildningar).
P Q


Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar, Karolinska Institutet KI, (webbinarier -filmad föreläsning).


R S


Riskbedömning för födande kvinnor på förlossningsavdelningen, arbetsmiljöprojektet genomfördes för att bevara det normala födandet för friska patienter med hög patientsäkerhet utan onödiga interventioner och sprida förlossningskonsten till teamet kring patienten. Projektet har medfört högre patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö, (inspiration)


S T U


Sex mot ersättning – om stöd och skydd. Syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i. Socialstyrelsen, (webbutbildning).
V


Vård vid endometrios. Utbildning riktar sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och syftar till att stödja införandet av de nationella riktlinjerna om vård vid endometrios. Socialstyrelsen, (webbutbildning).


W Y Z


Webbutbildning för insatser mot ätstörningar (WINST). Kunskapscentrum för ätstörning KÄTS och Karolinska Institutet KI.

Webbutbildningar i SIP, Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbutbildning).


Å Ä Ö