Integration

Hitta kostnadsfria länkar till webbutbildningar, föreläsningar och inspiration om integration. Öka din kunskap, reflektera, diskutera – perfekt att använda enskilt eller i grupp på kompetensutvecklingstid eller arbetsplatsträffar. Tipsa oss gärna om flera info@vardportal.se.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö


A

Asylsjukvårdsplattformen – för förstärkt styrning och uppföljning. Uppdrag Psykisk Hälsa (webbstöd- film).

Asylsökande och nyanlända.
Ing-Marie Wieselgren, Henrik Tunér och Helena Orrevad talar om psykisk hälsa bland asylsökande och nyanlända.
Uppdrag Psykisk Hälsa (webbinarier).

Att prata med en patient om könsstympning. Socialstyrelsen (webbstöd- film).


B C DBättre bemötande av asylsökande och nyanlända i primärvården. Uppdrag Psykisk Hälsa (webbinarier).


E


Effektivare vård till asylsökande och nyanlända.Förstudie för att förstärka positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända. Uppdrag Psykisk Hälsa (webbinarier).

Ensamkommande barn och unga, Socialstyrelsen (webbstöd).

Etikseminarium om asylsökande och nyanländas hälsa 25 oktober 2017. Uppdrag Psykisk Hälsa (webbinarier).


F G


För dig som arbetar med asylsökande och nyanlända, Information om Sverige (webbstöd).


H


Handleda en nysvensk, YA anställning med lärande.YA-delegationen. (webbstöd-film)

Hedersrelaterat våld och förtryck. Migrationsverket med stöd från Länsstyrelsen Östergötland, (webbutbildning).

Hälsostöd i grupp för asylsökande och nyanlända.Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbinarier).


I J


Information för personal på asylboende. Information om hur smittspridning kan förebyggas på asylboenden. Smittskydd Stockholms läns landsting, (webbstöd - film).


Insatser vid trauma hos nyanlända och asylsökande. Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbinarier).
K L


Kombinerad praktik och SFI för nyanlända lärare i Kristinehamn , SKL, (webbstöd).

Kommunövergripande Sfi-basutbildning för kortutbildade, SKL, (webbstöd).


M


MedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Utbildningen genomförs i grupper om 4-6 personermed mixade kompetenser. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar, Det enda som behövs är Post-it-lappar samt plats och tid för samtal och praktiska övningar. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet - (webbutbildning).

Metodstöd för samverkan kring nyanländas etablering. Utgångspunkter för samverkan om nyanländas etablering. Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket och SKL. (webbstöd - rapport).


Migration och familj, hur man kan stödja ett barn att behålla sin psykiska hälsa då en förälder eller annan närstående får en allvarlig psykisk eller fysisk sjukdom, har ett missbruk eller avlider. Transkulturellt Centrum, (webbutbildning).

N


Nationell spridning för positiv hälsoutveckling hos nyanlända och asylsökande. Del 1.Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbinarier).

O P Q R


Olika aktörers ansvar för ensamkommande barn.  SKL, (webbutbildning).


Om asylsökande barn och unga med barnpsykiatrisk problematik. Föreläsning 3 februari 2017 av Mikael Billing, leg. psykolog och barn- och ungdomspsykoterapeut, enhetschef vid BUP Asylpsykiatrisk enhet i Stockholms läns landsting.  Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbinarier).S


Samverkan för ensamkommande barn och unga. Hur kan verksamheter samverka för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och de insatser som de behöver?Socialstyrelsen och Skolverket (webbinarier).

T U


Till dig som möter asylsökande och nyanlända. Ullakarin Nyberg, psykiater och ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen, om hur du kan fråga när du inte förstår, och hur ett möte kan bli ett tillfälle att tillsammans utforska alternativen till självmord. Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbinarier).

V W X


Vård i Sverige för asylsökande – språk arabiska. Uppdrag Psykisk Hälsa (webbstöd-film).

Vård i Sverige för asylsökande – språk dari. Uppdrag Psykisk Hälsa (webbstöd- film).

Vård i Sverige för asylsökande – språk somaliska. Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbstöd- film).

Vård i Sverige för asylsökande – språk svenska. Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbstöd- film).

Vård i Sverige för asylsökande – språk tigrinja. Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbstöd- film).

Vårdens möte med asylsökande efter självmordsförsök. Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbinarer).