Funktionsnedsättning

 

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressanta webbutbildningar, webbinarier och arbetsmaterial inom området funktionsnedsättning. Allt material nedan är kostnadsfritt.


AAtt vara förälder till ett barn med autism. Hjärnkoll. (film)Att möta föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Kunskapsstöd, presentationsmaterial och filmer. Socialstyrelsen. (webbstöd)Autism.Introduktion till autism. Autism och Aspergerförbundet. (webbutbildning)
BBerättelser om att vara anhöriga. Skriften handlar om hur anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning har gjort för att ta vara på livets möjligheter. Nka (Inspirationsmaterial- webbstöd)

Bildstöd, ett kommunikationsstöd i vård- och omsorgssituationer. Här kan du ladda ner och skapa kommunikationsstödjande material. Tjänsten kräver att du registrerar dig, men den är kostnadsfri att använda. Bildstod.se.


DDelaktighetsdagen 2018. Den 5 december arrangerade MFD konferensen Delaktighetsdagen 2018 i Norrköping. (film)


EEvidensbaserad habilitering. Publicerade EBH-rapporter. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. (rapporter - webbstöd)

Eilepsi. Pihl, leg. sjuksköterska och Ann-Kristin Ölund, habilteringsläkare redogör för vad epilepsi är, hur man utreder och vilka typer av anfall som finns samt vilka olika behandlingsformer som finns. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, (webbstöd-film).
FAtt undanröja hinder -funktionsnedsättning.  Syfte att öka kunskapen om funktionshinder som finns i omgivningen. Stockholms län landsting. (webbutbildning)

Förskrivning av förbrukningsartiklar, Kunskapsguiden. (webbutbildning)
LLex Sarah- Anmäl missförhållande.Bli bättre på lex Sarah. IVO, (webbstöd- film och information).LSS-skolan lektion 1: De grundläggande principerna. Harald Strand beskriver bakgrunden och de grundläggande principerna med lagen samt omfattning, mål och kvalitet. Hejaolika.se.(artikel - webbstöd)Lågaffektivt bemötande, del 1 UR Play. (webbinarier)


Lågaffektivt bemötande, del 2 UR play. (webbinarier)
MMedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Utbildningen genomförs i grupper om 4-6 personermed mixade kompetenser. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar, Det enda som behövs är Post-it-lappar samt plats och tid för samtal och praktiska övningar. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet, (webbutbildning).
OOpratat.se. Filmer om tankar och känslor som kan finnas i familjer med barn med funktionsnedsättning. Nationellt kompetencentrum anhöriga. (webbstöd- film)RRätten att kommunicera, Infoteket om funktionshinder i Uppsala (webbstöd -film).

RättVisat - kommunikationshjälpmedlet. Nka. (webbinarier)
SSamordning av stöd och insatser till familjer med barn med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen (webbstöd).

Spel om känslor. Opratat.se.

Stödja vuxna personers vilja. Socialstyrelsen. (webbstöd)


WWebbintroduktion för funktionshindersomsorgen. Riktar sig till nyanställd personal inom funktionshindersområdet. Socialstyrelsen. (webbutbildning)


Å


Åldern har sin rätt, om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Svenskt Demenscentrum. (webbutbildning)