Funktionsnedsättning

 

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressanta webbutbildningar, webbinarier och arbetsmaterial inom området funktionsnedsättning. Allt material nedan är kostnadsfritt.


AAtt vara förälder till ett barn med autism. Hjärnkoll. (film)Att möta föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Kunskapsstöd, presentationsmaterial och filmer. Socialstyrelsen. (webbstöd)Autism.Introduktion till autism. Autism och Aspergerförbundet. (webbutbildning)
BBerättelser om att vara anhöriga. Skriften handlar om hur anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning har gjort för att ta vara på livets möjligheter. Nka (Inspirationsmaterial- webbstöd)

Bildstöd, ett kommunikationsstöd i vård- och omsorgssituationer. Här kan du ladda ner och skapa kommunikationsstödjande material. Tjänsten kräver att du registrerar dig, men den är kostnadsfri att använda. Bildstod.se.


DDelaktighetsdagen 2018. Den 5 december arrangerade MFD konferensen Delaktighetsdagen 2018 i Norrköping. (film)


EEvidensbaserad habilitering. Publicerade EBH-rapporter. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. (rapporter - webbstöd)


FAtt undanröja hinder -funktionsnedsättning.  Syfte att öka kunskapen om funktionshinder som finns i omgivningen. Stockholms län landsting. (webbutbildning)

Förskrivning av förbrukningsartiklar, Kunskapsguiden.
LLSS-skolan lektion 1: De grundläggande principerna. Harald Strand beskriver bakgrunden och de grundläggande principerna med lagen samt omfattning, mål och kvalitet. Hejaolika.se.(artikel - webbstöd)Lågaffektivt bemötande, del 1 UR Play.


Lågaffektivt bemötande, del 2 UR play.

OOpratat.se. Filmer om tankar och känslor som kan finnas i familjer med barn med funktionsnedsättning. Nationellt kompetencentrum anhöriga.RRätten att kommunicera, Infoteket om funktionshinder i Uppsala.

RättVisat - kommunikationshjälpmedlet. Nka.
SSamordning av stöd och insatser till familjer med barn med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

Spel om känslor. Opratat.se.

Stödja vuxna personers vilja – metodstöd, Socialstyrelsen.


WWebbintroduktion för funktionshindersomsorgen. Riktar sig till nyanställd personal inom funktionshindersområdet. E-kurs. Socialstyrelsen.


Å


Åldern har sin rätt, om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Demenscentrum.