Vårdportal.se Digitalisering

 

DIGITALISERING

Här har vi samlat länkar till webbutbildningar, föreläsningar och annan intressant information inom digitalisering. För att du som arbetar inom vården snabbt och enkelt ska hitta dessa.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖA B C D


DigiGov 2018, med Regeringskansliet och SKL som arrangörer. Omkring 300 beslutsfattare från kommuner, landsting, regioner och myndigheter deltog, (webbstöd-film).


DigiGov 2018.Digital signering av läkemedel och insatser, Enebackens äldreboende TioHundra, (inspiration).Digitaliseringssnurran. Ett webbaserat verktyg som beräknar möjliga effektiviseringsvinster av att införa digitala tjänster i kommunen. De verksamheter som går att jämföra i verktyget är hemtjänst, socialtjänst och administrativa processer. Post- och telestyrelsen, (webbstöd).Digital verksamhetsutveckling i vården, Kunskapsguiden, (webbstöd).

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer. Kunskapsguiden, (webbstöd).


E


E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa  och välfärdsteknik, (webutbildning).

Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik, ​Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet (webbstöd).
F G


Förändring i komplexa system,  strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun pratar om hur man kan lyckas med förändring i stora komplexa system. Forskning visar att det räcker med att 23 procent i ett system förändrar sig, sen följer resten med. (webbstöd-filmad föreläsning).H I J


How augmented reality could change the future of surgery, Ted talks. (webbstöd- filmad föreläsning).K L M N O P Q RKategoridag Digitalisering och IT - 11 september Taligenkänning i socialtjänsten. SKL

Verktyget KLASSA - hjälper er med informationssäkerheten. Är du orolig över säkerheten i era upphandlingar eller outsourcing? Eller vet du inte vilket skydd din information behöver enligt nya dataskyddsförordningen? SKL

KOL-projektet - Vård av kroniskt sjuka i hemmet med hjälp av ny teknik. Presentation av projektet. Presentation om projektet.

Kommunikationsverktyget Våga förstå! Ett stöd i att uttrycka sina känslor och berätta med hjälp av emojis och bilder. E-kurs. Migrationsverket med stöd från Länsstyrelsen Östergötland.

Kvalitetsregister, InfCare HIV är ett beslutsstöd, som ger läkarna möjlighet att behandla HIV-patienter mer träffsäkert än någonsin.

Kvalitetsregister som verktyg i förbättringsarbete, ett som verktyg i förbättringsarbete.


SSKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen, SKL.


TTrygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete, visar vilka delar som är viktiga att arbeta med när det gäller att kvalitetssäkra insatsen trygghetslarm i ledningssystemet. Webbutbildning. Kunskapsguiden.


UUpphandla taligenkänning till din verksamhet.  SKL.


V W X Y Z Å Ä ÖVård via videolänk, Fålhagens vårdcentralr 2017, Enköpings-Posten (artikel).