Vårdportal.se Arbetsmiljö

 

Arbetsmiljö

Ta del av e-kurser och se hur andra gör inom arbetsmiljö här.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖA


Arbetsmiljöutbildningen. En grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för kommun- och landstingssektorn. SuntarbetslivArbetsmiljö i någon annans hem? E-kurs. SuntarbetslivWebbverktyg om arbetsmiljö. Checklistor, tips, råd, enkäter och andra verktyg inom arbetsmiljö. Prevent
BBalansguiden. Verktyg som kan hjälpa både medarbetare och chefer att fundera över hur man kan skapa en bättre balans mellan sitt arbetsliv och privatliv. Prevent.Belastning -utbildning ergonomi och förflyttningsteknikutbildning
CChange Day,  Målet med rörelsen är att alla kan bidra till förbättringar inom vård och omsorg.
DDiabetes Q , en arbetsmetod där läkare i större utsträckning kunde delegera en stor del av det löpande arbetet till sjuksköterskor. Vårdcentralen i Näsby.
EEffektivare rapporter och mer tid för patienterna, Capio Ätstörningscenter Stockholm.Ergonomi. Arbetsmiljöverket.Evidensbaserad praktik, vad innebär det och hur det kan tillämpas i det dagliga arbetet. E-kurs. Kunskapsguiden
FFlöde i arbetsschemat,  Att modifiera ortopedläkarnas arbetsschema och arbetssätt för att förbättra teamarbetet.Framtidens gynekologiska verksamhet.  Arbetat med att identifiera utvecklingsområden för ett optimalt samarbete samt utveckla vårdkedjor, vårdflöden och samarbetsformer.Fysioterapeut som första instands på Orptopeden i Västerås Inspiration
GGenomfört en utredning av medicinska sekreterare i framtidens Hälso- och sjukvård,  både vad gäller arbetsroll och arbetsinnehåll.
HHejdå dikteringsberg! , Förändringen gjorde medarbetarna gladare, friskare och på två månader försvann hela diktatberget.Hemrehab i Kalmar kommuns,  är en prisbelönt och uppmärksammad verksamhet. Bland annat stöttade rehabpersonal hemtjänstpersonalen.Hjärtdagvårdsavdelning (HDA),  ”Kittet” mellan slutenvårdsavdelningen och hjärtmottagningen.HOPP -hjärtsvikt och palliativa programmet, ) vårdmodell där äldre patienter möter ett tvärdiciplinärt vårdteam som sammanställer patienternas totala vårdbehov.Hot och våld.  Arbetsmiljöverket.Hot och våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  Baskunskap om ämnet, E-kurs.Hur får man bättre möten? E-kurs. SuntarbetslivHur gör man för att få en god arbetsmiljö? E-kurs. Suntarbetsliv
I JIndividbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten.  E-kurs. Socialstyrelsen
KKommunikation- hjärtinfarkt. En rakare och tydligare kommunikation mellan läkare och patienter med hjärtinfarkt.
LLätt att göra rätt!  Tog fram instruktionsbok och dokumentationsguide, vilket även gav sköterskorna struktur på dagen.
MMaterialförsörjning till vården.  Att avlasta vårdverksamheterna genom en bättre anpassad service frigör tid.Thumb_z6pbilwu_016Nolltolerans - att förebygga och hantera hot & våld inom välfärdssektorn. Seminarium från den 4 december 2017, SKL.Mottagning - blodtryck,  snabbare flöde från diagnos till välmående.
NNya arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården, SKL

OOperationskön som försvann. Tack vara nya samarbeten och arbetsmetoder lyckades Kirurgkliniken i Skövde minska operationskön från 120 till 30 dagar.OSA-kompassen. Ett verktyg för att sätta dig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. E-kurs. Suntarbetsliv
P Q RPatientsäkerhet,  din roll i att skapa en trygg och säker vård, och vad du konkret kan göra för att minska skadorna i vården. E-kurs. Stockholms läns landsting.Rondtavla,  ger en snabb överblick av patienterna på avdelningen och rehabiliteringen integreras tidigt vilket har lett en mer effektiv vård och mindre väntan.Rutinkollen. verktyg för självbedömning av sin verksamheten. E-kurs. Rutinkoll.se.
SSBAR   är ett sätt att kommunicera strukturerat, för att minska riskerna för att information glöms bort eller misstolkas.  E-kurs. Sveriges Kommuner och Landsting.Schema - hälsofrämjande schemaläggning  vid blandad dag/natttjänstgöring. E-kurs. Region Skåne.Strategi för hälsa, komplexitet och framgångsfaktorer. E-kurs. Stockholms kommuner och landsting SKL.Thumb_xw8hcjzi_011


Stress - förebygga, hantera och behandla - 11 Dec 2018, SKL.SVEA är ett länsövergripande samarbete mellan vårdgivare och beställare,  för att skapa en sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt. E-kurs. Stockholms läns landsting.Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering med GRADE.   E-kurs. SocialstyrelsenSäker vård, ökad patientsäkerhet.  Enkla symboler på en tavla gav ökad patientsäkerhet i Värnamo. Inspiration. Säkrare omhändertagande av patienter med kognitiv svik.


TTeamarbete på Sveriges största akutmottagning, minskar väntetider för patienter. Inspiration
U V W X Y ZUtreda möjligheten att automatisera förrådshanteringen för hantering av sterilt gods. Inspiration.

Utskrivning, team för tryggare hemgång.  Ger en tryggare hemgång för de som lämnar sjukhuset. Inspiration.Utskrivning-trygg och säker, speciell utskrivningssköterska hjälper patienterna att lyckas hemma. Inspiration.Verktyg för dialog och delaktighet för att förbättra arbetsmiljön. E-kurs. Suntarbetsliv.Vår arbetsmiljö,  ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön.  E-kurs. Suntarbetsliv.
Å Ä Ö