Vårdportal.se Arbetsmiljö

 

Arbetsmiljö

Ta del av e-kurser och se hur andra gör inom arbetsmiljö här.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖA


Arbetsmiljöutbildningen. En grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för kommun- och landstingssektorn. Suntarbetsliv, (webbutbildning).Arbetsmiljö i någon annans hem? Suntarbetsliv, (webbstöd-film).Webbverktyg om arbetsmiljö. Checklistor, tips, råd, enkäter och andra verktyg inom arbetsmiljö. Prevent, (webbstöd).
B


Balansguiden. Verktyg som kan hjälpa både medarbetare och chefer att fundera över hur man kan skapa en bättre balans mellan sitt arbetsliv och privatliv. Prevent, (webbstöd).Belastning -utbildning ergonomi och förflyttningsteknikutbildning, (inspiration).
C


Change Day,  Målet med rörelsen är att alla kan bidra till förbättringar inom vård och omsorg, (inspiration).
D


Diabetes Q , en arbetsmetod där läkare i större utsträckning kunde delegera en stor del av det löpande arbetet till sjuksköterskor. Vårdcentralen i Näsby, (inspiration).
E


Effektivare rapporter och mer tid för patienterna, Capio Ätstörningscenter Stockholm, (inspiration).Ergonomi. Arbetsmiljöverket, (webbutbildning).Evidensbaserad praktik, vad innebär det och hur det kan tillämpas i det dagliga arbetet. Kunskapsguiden, (webbutbildning)
F G


Framtidens gynekologiska verksamhet.  Arbetat med att identifiera utvecklingsområden för ett optimalt samarbete samt utveckla vårdkedjor, vårdflöden och samarbetsformer, (inspiration).Fysioterapeut som första instands på Orptopeden i Västerås (inspiration.)
H


Hejdå dikteringsberg! , Förändringen gjorde medarbetarna gladare, friskare och på två månader försvann hela diktatberget, (inspiration).Hemrehab i Kalmar kommuns,  är en prisbelönt och uppmärksammad verksamhet. Bland annat stöttade rehabpersonal hemtjänstpersonalen, (inspiration).Hjärtdagvårdsavdelning (HDA),  ”Kittet” mellan slutenvårdsavdelningen och hjärtmottagningen, (inspiration).HOPP -hjärtsvikt och palliativa programmet, ) vårdmodell där äldre patienter möter ett tvärdiciplinärt vårdteam som sammanställer patienternas totala vårdbehov, (inspiration).Hot och våld.  Arbetsmiljöverket, (webbutbildning).Hur får man bättre möten? Suntarbetsliv, (webbutbildning).Hur gör man för att få en god arbetsmiljö? Suntarbetsliv, (webbstöd).I J


Individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten. Socialstyrelsen, (webbutbildning).
L


Lätt att göra rätt!  Tog fram instruktionsbok och dokumentationsguide, vilket även gav sköterskorna struktur på dagen, (inspiration).
M


Mottagning - blodtryck,  snabbare flöde från diagnos till välmående, (inspiration).
O


Operationskön som försvann. Tack vara nya samarbeten och arbetsmetoder lyckades Kirurgkliniken i Skövde minska operationskön från 120 till 30 dagar, (inspiration).OSA-kompassen. Ett verktyg för att sätta dig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Suntarbetsliv, (webbstödp>


P Q R


Rondtavla,  ger en snabb överblick av patienterna på avdelningen och rehabiliteringen integreras tidigt vilket har lett en mer effektiv vård och mindre väntan, (inspiration).Rutinkollen. verktyg för självbedömning av sin verksamheten. Rutinkoll.se, (webbstöd).
S


SBAR   är ett sätt att kommunicera strukturerat, för att minska riskerna för att information glöms bort eller misstolkas.  Sveriges Kommuner och Landsting, (webbstöd-film).Schema - hälsofrämjande schemaläggning  vid blandad dag/natttjänstgöring. Region Skåne, (webbutbildning).SVEA är ett länsövergripande samarbete mellan vårdgivare och beställare,  för att skapa en sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt.Stockholms läns landsting, (webbutbildning).Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering med GRADE.   Socialstyrelsen, (webbutbildning).Säker vård, ökad patientsäkerhet.  Enkla symboler på en tavla gav ökad patientsäkerhet i Värnamo. (inspiration). Säkrare omhändertagande av patienter med kognitiv svik, (inspiration).
T


Teamarbete på Sveriges största akutmottagning, minskar väntetider för patienter, (inspiration).
U V W X Y Z


Utreda möjligheten att automatisera förrådshanteringen för hantering av sterilt gods, (inspiration).Utskrivning, team för tryggare hemgång.  Ger en tryggare hemgång för de som lämnar sjukhuset, (inspiration).Utskrivning-trygg och säker, speciell utskrivningssköterska hjälper patienterna att lyckas hemma. (inspiration)Verktyg för dialog och delaktighet för att förbättra arbetsmiljön. Suntarbetsliv, (webbstöd).