UTBILDNINGAR Sjuksköterska

 
Här hittar du länkar till kurser som är öppna för sen anmälan till högskola och universitet för vårterminen 2019 och kurser från externa aktörer. Höstens kursutbud från högskola och universitet uppdateras under mars 2019.


Enstaka kurser öppna för sen anmälan, universitet/högskola

(Antagning.se)

Akutmedicin med inriktning barn och ungdomar  

Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa

Barn som anhöriga

Förskrivning av förbrukningsartiklar & tekniska hjälpmedel 

Global hälsa

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning

Hälsoarbete för bättre livsstil

Kost och näringslära

Palliativ vård

Psykiskt hälsa och ohälsa hos äldre

Sår och sårbehandling

Tillämpad beteendemedicin i primärvården

Radioterapi
(5 högskolepoäng).Enstaka kurser - annan utbildningsaktör


Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab. Akademisk primärvårdscentrum.

Barns behov i centrum, BBIC för utbildare, Socialstyrelsen.

Den atopiska patienten.  Akademisk primärvårdscentrum.

Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1.  Akademisk primärvårdscentrum.

Individens behov i centrum. Utbildningar. Socialstyrelsen.

Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Akademisk primärvårdscentrum.

Kursledarutbildning ett hem att växa i. Kursen ger kursdeltagaren förutsättningar att utbilda familjehemsföräldrar. Socialstyrelsen.

Kvalificerad Diplomerad tobaksavvänjare. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin CES.

Kvalitetsarbete och uppföljning av NDR-data. Akademisk primärvårdscentrum.

Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin. Akademisk primärvårdscentrum.

Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes. Akademisk primärvårdscentrum.

Mat och diabetes – vad är det som gäller?. Akademisk primärvårdscentrum.

Motiverande samtal, MI grundkurs. Akademisk primärvårdscentrum.

Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2018. Akademisk primärvårdscentrum.

Motiverande samtal om fallprevention för äldre - en modell för primärvården? Akademisk primärvårdscentrum.

NANDA omvårdnadsdiagnos - när du dokumenterar och upprättar dina omvårdnadsplaner. Akademisk primärvårdscentrum.

Nationellt spirometrikörkort. Akademisk primärvårdscentrum.

Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården. Akademisk primärvårdscentrum.

När hjärtat blir äldre och sjukt, tredagarskurs för sjuksköterskor. Janusinfo

Palliativa ombud i kommunen, utbildning. Palliativ kunskapscentrum.

Palliativa vårdbehov hos patienter med hemsjukvård. Akademisk primärvårdscentrum.

Smärta ett vanligt problem hos äldre.Tredagars kurs för sjuksköterskor. Janusinfo.

Sår - Margareta Grauers föreläser om sår.  Akademisk primärvårdscentrum.

Tumörsår och senkomplikationer efter cancerbehandling. Akademisk primärvårdscentrum.

Uppmärksamma, fråga och agera - grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer. Svensk äldrecentrum.

”Varför förstår du inte vad jag menar?” Kommunikation & Demenssjukdom med Margareta Skog.  Akademisk primärvårdscentrum.