SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

2019


16 januari


Webbsänt seminarium om språkombud, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling. SKL


Ordnat införande av digitala produkter och tjänster. SKL17 januari


Tillit i styrning. SKL22 januari


Kloka Listan Forum 2019. Janus


Turners syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg för yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvården, skola och utbildning samt, korttidsverksamhet.
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD


Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2. SKL23 januari


När hjärtat blir äldre och sjukt. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor. Janus28 januari


Kurs i grundläggande cancervård. Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län29 januari


Daglig verksamhet 2019. den 29-30 januari 2019. Knappa ekonomiska resurser, svårigheter att attrahera kompetent personal samt en utveckling mot ökad individanpassning är exempel på de växande utmaningar som du som arbetar inom daglig verksamhet står inför. Hur kan du bedriva en verksamhet av allt högre kvalitet men med färre resurser till hands? På årets konferens får du svar på denna och flera andra frågor!.  Teknologisk institut.31 januari


Chefsutbildning om våld i nära relation. Äldrecentrum


Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 4th edition - ett test som kartlägger visuell perception. I Göteborg för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, skola och utbildning samt, korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD


Samverkan mellan kommun, polis och näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete. SKL


Trygghetsdag 2019. SKL1 februari


Existentiell kris, meningsfrågor och dödsångest. Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län4 februari


Fokus ekonomiskt bistånd - att bryta långvarigt biståndsberoende. SKL5 februari


Optimerad strokerehabilitering 2019, den 5-6 februari i Stockholm. I en tid när svensk vård och omsorg tyngs av brist på personal, tid och resurser står du som arbetar med strokerehabilitering inför allt större utmaningar. I takt med att kunskapen kring stroke förbättras höjs även kraven på en effektiv rehabilitering. Och för att ge varje drabbad individ möjligheten att rehabiliteras bortom dagens gränser krävs att du som arbetar med rehabiliteringen håller dig uppdaterad kring senaste kunskapsläget inom såväl forskning som praktik.  Teknologisk institut.


Williams syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, skola och utbildning samt, korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD6 februari


Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård. Janus19 februari


Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård. Janus


Klinefelters syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, skola och utbildning samt, korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD20 februari


AKKtiv Kom Igång barnlogopedi - kursledarutbildning. Dart- Kommunikations- och dataresurscenter28 februari


Sällsynta dagen i Linköping. Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med sällsynta diagnoser. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDSällsynt dagen i Uppsala. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDSällsynta dagen i Göteborg. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDSällsynta dagen i Stockholm. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDSällsynta dagen i Kristianstad. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD5 mars


Symtomkontroll i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län


Neurofibromatos, typ 1 - kompetensutveckling. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD


Frukostseminarium om barn i familjehem. Här presenteras ett nytt kunskapsstöd: Barn i familjehem- umgänge med föräldrar och andra närstående. Kunskapsstödet vänder sig främst till personal i socialtjänsten. Det syftar till att ge en praktisk vägledning för att möjliggöra en strukturerad och rättssäker bedömning, planering samt uppföljning av familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar och närstående. Socialstyrelsen.6 mars


Sällsynta dagen i Stockholm. Varmt välkomna till en dag på Karolinska Universitetssjukhuset fylld av sällsynt mingel och intressanta föreläsningar. Kom och träffa patientföreningar och patientföreträdare hos Vårdforum. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD11 mars


Demenssjukdom under 65 år - Stockholm. Socialstyrelsen12 mars


Logistik i sjukvården 2019, 12-13 mars, Stockholm. En växande befolkning och en ökad medelålder bidrar ständigt till logistiska utmaningar för svensk vård där både patienter och vårdpersonal påverkas. Hur hanterar du allt längre vårdköer? Vilka arbetsmodeller fungerar för att öka effektiviteten utan att äventyra kvalitet och vilken teknik finns för att stötta dig i arbetet med vårdlogistik? Teknologisk institut.


Grundutbildning Angelman syndrom. I Göteborg för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, hälso- och sjukvården, habilitering, skola och utbildning, korttidsverksamhet samt boende och daglig verksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD14 mars


Att arbeta i palliativ vård – om livskvalité, existentiell kris och coping. Palliativt kunskapscentrum i Stockholms länGrundläggande palliativ vård – undersköterskans roll Palliativt kunskapscentrum i Stockholms länIBIC informationsdag. Socialstyrelsen19 mars


Demenssjukdom under 65 år - Stockholm. Socialstyrelsen


Ryggmärgsbråck, MMC - kompetensutveckling. I Göteborg för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, skola och utbildning samt, korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD20 mars


Framtidens operationsavdelning 2019, 19-20 mars i Stockholm. Vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna kring framtidens operationsavdelningar. Bland annat kommer du få gå in på djupet kring nybyggnation, ta del av lärdomar kring ombyggnation och lära dig mer hur du kan skapa en arbetsmiljö som ökar både trivseln och effektiviteten. Du får lyssna till ledande experter och inspirerande praktikfall som delar med sig av kunskap och erfarenheter. Teknologisk institut.


De nödvändiga samtalen. Stockholm.Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län


AKKtiv KomIgång habilitering - kursledarutbildning. Dart- Kommunikations- och dataresurscenter21 mars


Att kommunicera genom tolk. Hälso-och sjukvården och kurator. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD25 mars


Diplomkurs i oralmotorik. I Göteborg, för yrkesverksamma inom logopeder och tandvårdenNationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD

22 mars


Nollvision – från teori till praktik. Stockholm.Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret.


26 mars


IVA, den 26-27 mars 2019, Stockholm.  Teknologisk institut.2 april


Forum för medicinska sekreterare, den 2-3 april i Stockholm. I en tid när svensk sjukvård tyngs av brist på personal, tid och resurser står du som arbetar som medicinsk sekreterare inför allt större utmaningar. Hög arbetsbelastning och stress på grund av växande berg av diktat och journalanteckningar är på många platser vardag. Nya rutiner, regler och uppdateringar inom bland annat patientjournalens juridik, samt kodning av diagnoser gör även att din yrkesroll ständigt är under förändring och således i behov av kunskapsutveckling. Teknologisk institut.


16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation - kompetensutveckling. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD4 april


AKKtiv KomIgång - påbyggnad. För kursledare som vill anpassa KomIgång-kursen till skolbarn/ungdomar, flerspråkighet, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning. Dart- Kommunikations- och dataresurscenter5 april


Symposium för Duchennes och Beckers muskeldystrofi. I Stocholm, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och habilitering. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD9 april


Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning - kompetensutveckling. I Göteborg för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD7 maj


Sexuell hälsa och intellektuell funktionsnedsättning. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD10 maj


TSC Sverige för läkare och sjukvårdspersonal. I Stockholm för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD11 maj


TSC / LAM - åhörardag. I Stockholm för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD14 maj


Palliativ vård – en introduktion. Stockholm.Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län


Mukopolysackaridos, MPS-sjukdomar - kompetensutveckling. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD17 maj


De nödvändiga samtalen. Stockholm.Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län22 maj


AKKtiv KomHem kursledarutbildning. vänder sig till dig som vill leda en KomHem-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. Dart- Kommunikations- och dataresurscenter4 juni


Leukodystrofier - kompetensutveckling. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD10 juni


Internationell Dystrofia myotonika konferens. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD3 september


Fragilt X-syndromet - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD24 september


Iktyos - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsa och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD1 oktober


Angelmans syndrom- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD3 oktober


Internationell konferens om immunopsykiatri och PANS/PANDAS. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD15 oktober


Limb-girdle muskeldystrofi - kompetensutveckling. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsan och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD5 november


Ushers syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD12 november


Bardet-Biedls syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD19 november


Wilsons sjukdom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD3 december


Silver-Russells syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD10 december


Duchennes muskeldystrofi- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD