SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

2019


23 maj


BCG-PPD utbildning för sjuksköterskor på BVC Vårdgivarguiden, Stocholms läns landstingInformationseftermiddag för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor för särskilda boendeformer i Stockholms län. Kostnadsfri.Janus4 juni


Nätverk för hälsa – om rökning. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).5 juni


Världens största sårkonferens EWMA i Göteborg 2019. Den 5 - 7 juni 2019 anordnar EWMA i samarbete med Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) och RiksSÅr en konferens om sår.1 september


European Conference on Domestic Violence. Oslo 1-4 september. Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS)3 september


Fragilt X-syndromet - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD24 september


Iktyos - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsa och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD1 oktober


Angelmans syndrom- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD3 oktober


Internationell konferens om immunopsykiatri och PANS/PANDAS. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD4 oktober


Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling. Folkhälsomyndigheten och Nka.8 oktober


HVB i fokus – nationell konferens för och om HVB och stödboenden. 9-10 oktober i Stockholm. Socialstyrelsen.


15 oktober


Limb-girdle muskeldystrofi - kompetensutveckling. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsan och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD22 oktober


Nikolakonferensen 2019, den 22 till 23 oktober.NIkola5 november


Ushers syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD


Leukodystrofier - kompetensutveckling. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD6 november


Registerforskning 2019. I Stockholm. Registerforskning.se


Konferensen Agenda för integration, 6-7 november. SKL.12 november


Bardet-Biedls syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD19 november


Wilsons sjukdom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD3 december


Silver-Russells syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD10 december


Duchennes muskeldystrofi- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD12 december


Årlig konferens Självständighetens labyrint.FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus. FOU nu