Webbutbildningar

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressanta webbutbildningar inom området funktionsnedsättning. Allt material nedan är kostnadsfritt.


A


Anhöriga i fokus. Utbildning för dig som är engagerad i anhörigfrågor. Nationellt kompetenscentrum anhöriga. (Nka).
Att undanröja hinder. Utbildningens introduktion handlar om skillnaden mellan funktionsnedsättning, funktionsförmåga och funktionshinder. Utbildningen syftar även till att lära dig mer om samhällets, verksamhetens, arbetsplatsens och individens ansvar kring tillgänglighet som en del av de mänskliga rättigheterna. Region Stockholm.
B


Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.Barn som anhöriga – våga fråga! Utbildning för dig som möter barn som anhöriga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).Barnkonventionen - från teori till praktik. Västra Götalandsregionen.Basala hygienrutiner i vård och omsorg.
Socialstyrelsen.

C


Covid-19. Syfte att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Karolinska Institutet.
D


Digital utbildning för föräldrar om intellektuell funktionsnedsättning hos barn. Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar intellektuell funktionsnedsättning och vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn. Den vänder sig till föräldrar till barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel.
F


Förskrivning av förbrukningsartiklar. Utbildning för dig som är förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Socialstyrelsen.I


Introduktion till autism. Öka din kunskap om autism. Autism och aspergerförbundet.Webbintroduktion för funktionshinderomsorgen. Socialstyrelsen.Introduktion till arbete i vård och omsorg. Utbildningen vänder sig till ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare. Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola.


M


MedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Utbildningen genomförs i grupper om 4-6 personermed mixade kompetenser. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion  och övningar, Det enda som behövs är Post-it-lappar samt plats och tid för samtal  och praktiska övningar.  Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet.Möta patienter med funktionsnedsättning. Utbildningen ger verktyg för god vård till vuxna med utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning. Region Stockholm
P


Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar. Utbildning i att stödja och motivera till livsstilsförändring. Sundkurs.
S


Samordnad individuell plan. Uppdrag Psykisk Hälsa.
U


Utveckla stöd till anhöriga. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionshinder. Nka


V


Våga fråga! - Barn som anhöriga Utbildning för dig som möter barn som anhöriga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
W


Webbkurs om våld . Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid.NCK .
Å


Åldern har sin rätt – att åldras med funktionshinder. Kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Svenskt demenscentrum.
Ä


Äldre som har problem med både syn och hörsel. Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom äldreomsorgen eller möter äldre på syn- och hörcentraler. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.Äldreomsorgens nationella värdegrund. Socialstyrelsen.