Webbinarier för sig som möter personer med funktionsnedsättning

Här har vi samlat länkar till filmer och föreläsningar för dig som möter personer med funktionsnedsättning.

 


A


Andning och andningsproblem vid flerfunktionsnedsättning. Filmer om hur du kan ta del av medicinsk information. Praktiska råd hur man kan underlätta andning och motverka andningssvårigheter. Nka
E


Epilepsi. Hur kan man utreda och vilka typer av anfall och behandlingsformer finns det? Frågor som Mona Pihl (sjuksköterska) och Ann-Kristin Ölund (läkare) diskuterar. Nka.
F


Funktionsinriktad musikterapi. En föreläsning om funktionsinriktad musikterapi. Nka.H


Habilitering ur ett livsperspektiv. En föreläsning om hur habiliteringen kan stödja barnets utveckling. Nka.


Huden – god omvårdnad vid flerfunktionsnedsättnin . En introduktion gällande god omvårdnad avseende huden vid flerfunktionsnedsättning. Nka.


Hydrocepalus – vattenskalle. En föreläsning om orsaker och verkan till hydrocefalus samt redogörelse för olika typer av shuntar. Nka.


Hörsel. Information om vår hörsel och om hjälpmedel. Nka.I


Intellektuell funktionsnedsättning . Filmad föreläsning i fem delar av Maria Forsgren. Hon är barnläkare och specialist i barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel.

K


Kommunikationskarneval 2019. Filmade föreläsningar. Nka.


Kurs i kommunikation – AKK. Här hittar du flera filmer om kommunikation och AKK. Nka.L


Lek och stimulans . Tips på aktiviteter och lekar som utvecklar samspel på tidig utvecklingsnivå för barn och unga med flerfunktionsnedsättningar. Nka.M


Mage och tarm vid flerfunktionsnedsättning. Föreläsning om mage och tarm vid flerfunktionsnedsättning. Nka.


Mat och välbefinnade. En föreläsning om hur mat och välbefinnade hör ihop. Nka.


Motoriska aktiviteter i vardagen. Information och fler tips på motoriska aktivister. Nka.N


När livet tar en annan väg. Här möter vi föräldrar som har barn eller har haft barn med varaktiga livslånga funktionshinder. Nka.O


Omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning. En introduktion till kvalificerad omvårdnad i vardagen. Nka.R


Rättvisat – mitt digitala kommunikationspass. Här får du en genomgång av appen "RättVisat". Appen ger barn och unga med funktionsnedsättning ett nytt sätt att förmedla sig. Myndigheten för delaktighet.S


Syn och flerfunktionshinder. En introduktion till synfunktionen. Vad är det som gör att vi ser och vilka orsaker finns det till synnedsättning. Nka.


Sömn och sömnstörningar. En föreläsning och sömn och sömnstörning hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning Nka.T


Toavanor. En introduktion om toavanor och lämplig sittställning för barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Nka.V


Vad menar vi med flerfunktionsnedsättning? Här får vi en beskrivning vad vi menar med flerfunktionsnedsättning. Nka.