Seminarier och konferenser för dig som möter personer med funktionsnedsättning

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressant konferenser och seminarier för att du lättare ska hitta dessa.

2019

9 september

Specialpedagogik 2 (100 gp). Forum carpe11 september

Psykiatri 1 – med inslag av demens och fördjupning (100 gp). Forum carpe25 september


AKKtiv KomIgång barnlogopedi - kursledarutbildning. DART30 september

Specialpedagogik 1 (100 gp). Forum carpe


Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (7,5 hp). Forum carpe9-11 oktober


AKKtiv AKKtiv KomIgång habilitering - kursledarutbildning. DART10 oktober


Grundläggande vård och omsorg (100 gp). Forum carpe
15 oktober + 14 november


Alternativ och kompletterande kommunikation – en grundkurs. DART
25 oktober


KomHIT kommunikationsvägledare.-kommunikationsstöd i vårdsituationer. DART

29 oktober

Kommunikationsstöd vid utmanande beteende - introduktionskurs. DART
7 november


Samtala med bilder - hur du är en bra kommunikativ förebild genom att pekprata.
DART
18 november


Specialpedagogik 2 (100 gp). Forum carpe
20 november


Hälsopedagogik (100 gp). Forum carpe

21-22 november


AKKtiv KomIgång - påbyggnad. DART
4-5 december


AKKtiv KomHem kursledarutbildning. DART