Seminarier och konferenser för dig som möter personer med funktionsnedsättning

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressant konferenser och seminarier för att du lättare ska hitta dessa.

2021


Uppdatering pågår


Det svårt sjuka barnet och dess familj. Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.