Seminarier och konferenser för dig som möter personer med funktionsnedsättning

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressant konferenser och seminarier för att du lättare ska hitta dessa.

201921-22 november


AKKtiv KomIgång - påbyggnad. DART27 november


Temaeftermiddag ARB - Vårdhygieniskt arbete.Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.28 november


Neuropsykiatriskfunktionsnedsättning hos äldre. Kostnadsfri eftermiddag för sjuksköterskor. Stockholm Janus.

28 november


Neuropsykiatriskfunktionsnedsättning hos äldre. Kostnadsfri eftermiddag för sjuksköterskor. Stockholm Janus.2 december


Att stärka samverkan med hjälp av överenskommelser och SIP. Workshop för erfarenhetsutbyte kring samverkansöverenskommelser. Under dagen presenteras en analys av de insamlade överenskommelserna samt en presentation av de preliminära resultaten inom kartläggningen av SIP. SKL.3 december


Sexuell hälsa 2019. Föreläsningarna kommer ge dig konkreta behandlingsmetoder och bemötandestrategier för sexuell problematik som rör kvinnor, män och par med olika sexualitet. Missa inte chansen att lyssna till erfarna experter och utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom sexuell hälsa. Den 3-4 december i Stockholm. Teknologisk Institut.Nationella e-hälsodagen 2019. I Stockholm. eHälsomyndigheten.
4-5 december


AKKtiv KomHem kursledarutbildning. DARTAtt rusta barn, familjer och oss själva – vem gör vad?. Chefer och medarbetare inom Första linjen, samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar Första linje-verksamheternas arbete. Stockholm. Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting.10 december


Duchennes muskeldystrofi- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDDelaktighetsdagen 2019 i Göteborg.. Årliga konferens där kommuner, regioner och statliga myndigheter samlas för att öka kunskapen om funktionshinderspolitiken och hur vi kan skapa full delaktighet för alla i samhället. Myndigheten för delaktighet.Symtomkontroll i palliativ vård . En kostnadsfri utbildning om symtomkontroll i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum - Stockholms läns sjukvårdsområde - SLL


Symtomkontroll i palliativ vård. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.12 december


Årlig konferens Självständighetens labyrint.FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus. FOU nuVarför förstår du inte vad jag menar? Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.2020


15 januari


Femdagarskurs i förbättringsarbete. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.22 januari


Kloka listan forum 2020. Kostnadsfritt. Stockholm. Janus.29 januari


AKKtiv KomIgång barnlogopedi - kursledarutbildning. Dart.19 februari


AKKtiv KomIgång habilitering - kursledarutbildning. Dart.6 februari


PODD – tvådagars introduktionskurs. Dart .26 februari


Att göra och använda bildstöd i vården, - en grundkurs. Dart.4 mars


AKKtiv KomIgång - påbyggnadsutbildning. Dart .12 mars


AKKtiv KomHem kursledarutbildning. Dart.19 mars


Förebygga och minska utmanande beteende hos personer med kommunikativ funktionsnedsättning. Introduktion till ledare eller utvecklare inom LSS-verksamhet. Dart.31 mars


Grundkurs för dövblindtolkar i ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler. Mullsjö folkhögskola i samarbete med Nkcdb.25 mars


Alternativ och kompletterande kommunikation, - en grundkurs. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.2 april


Save the date: Funktionshinder i tiden 2–3 april 2020. Mer information kommer i november. Socialstyrelsen.KOMPIS handledarutbildning. kommunikation genom pekprat i skolmiljö. Dart.19 -22 april


XXXV World Congress of Audiology, which will take place in Warsaw, Poland. International Society of Audiology.23 april


PODD – tvådagars introduktionskurs. Dart .29 april


Alternativ och kompletterande kommunikation, - en grundkurs. Dart.6 maj


Samtala med bilder. Hur du är en bra kommunikativ förebild genom att pekprata. Dart, kommunikations- och dataresurscenter.13 -15 maj


NAS 2020 -Nordiska audiologiska sällskapet. Conference in Odense, Denmark.22-25 juni


IMC17 International mobility conference. i Göteborg..22-25 juni


Vision 2020 - Imagining the impossible. Irland, Dublin.