Tips på grundkurser inom området funktionsnedsättning

Här har vi samlat länkar till länkar till webbutbildningar, föreläsningar för dig som är ny och möter personer med funktionsnedsättning. Utbildningarna är kostnadsfria.

 

Yrkesintroduktion Riktar sig till nyanställd personal inom funktionshindersområdet. Kursen ger förståelse om individens rättigheter, konventioner, lagar och föreskrifter som styr ditt arbete. Kursen består av fyra delar med övningar till varje del. Det finns det möjlighet att hämta ut ett kursbevis. Socialstyrelsen.

Introduktion till autism. E-kursen är uppdelad i 7 olika avsnitt som berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Ett diplom kan skrivas ut. Autism och Aspergerförbundet.

Åldern har sin rätt, om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen tar bland annat upp delaktighet, åldrande, smärta, demenssjukdom, arbete, livsstil och hälsa, förlust, sorg. Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Det finns det möjlighet att hämta ut ett kursbevis. Demenscentrum.

Samordnad individuell plan (SIP). Webbutbildningar för att lära sig mer om SIP för barn, vuxna och äldre. Uppdrag Psykisk Hälsa.

Att undanröja hinder. En introduktion handlar om skillnaden mellan funktionsnedsättning, funktionsförmåga och funktionshinder. Utbildningen syftar även till att lära dig mer om vårt samhällets, arbetsplatsens, verksamheten och individens ansvar och vår möjlighet att påverkat detta i stort. Region Stockholm.

Etnicitet normer och möten i vardagen. Utbildningens syfte är att öka medvetenheten i frågor kring normer och etnisk diskriminering och hur vi möter patienter, kunder och varandra. Vi har ett ansvar att bemöta varandra på ett öppet sätt – att inte ta saker för givet. Vem du än är – det handlar om dig!. Region Stockholm.