Tips på grundkurser inom området funktionsnedsättning

Här har vi samlat länkar till länkar till webbutbildningar, föreläsningar för dig som är ny och möter personer med funktionsnedsättning. Utbildningarna är kostnadsfria.

 

Webbintroduktionen för funktionshindersomsorgen är en utbildning som ger dig förståelse om individens rättigheter, konventioner, lagar och föreskrifter som styr ditt arbete. Det finns det möjlighet att hämta ut ett kursbevis. Socialstyrelsen.Introduktion till arbete i vård och omsorg. Webbintroduktionen vänder sig till ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare. Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola.Introduktion till autism är en webbutbildning som berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Ett diplom kan skrivas ut. Autism och Aspergerförbundet.

Åldern har sin rätt, om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen tar upp delaktighet, åldrande, smärta, demenssjukdom med mera. Det finns det möjlighet att hämta ut ett kursbevis. Demenscentrum.

Samordnad individuell plan (SIP). Webbutbildningar för att lära sig mer om SIP för barn, vuxna och äldre. Uppdrag Psykisk Hälsa.

Att undanröja hinder. Handlar om skillnaden mellan funktionsnedsättning, funktionsförmåga och funktionshinder. Utbildningen syftar även till att lära dig mer om vårt samhällets, arbetsplatsens, verksamheten och individens ansvar och vår möjlighet att påverkat detta i stort. Region Stockholm.

Etnicitet normer och möten i vardagen. Utbildningens syfte är att öka medvetenheten i frågor kring normer och etnisk diskriminering och hur vi möter patienter, kunder och varandra. Vi har ett ansvar att bemöta varandra på ett öppet sätt – att inte ta saker för givet. Vem du än är – det handlar om dig!. Region Stockholm.