Fortbildning sjuksköterska

Här har vi samlat länkar till aktuella kurser  på universitet och högskola för vårterminen 2021.

Akutsjukvård


Akutmedicin
(7,5 HP) Högskolan i Borås

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom
(7,5 HP) Högskolan i Borås

Akutsjukvård
(7,5 HP) Högskolan i Borås.

Akutsjukvård med inriktning ambulanssjukvård
(15 HP), Lunds universitet

Bedömningar & omhändertagande inom akutsjukvård III
(7,5 HP) Högskolan i Borås.

Bedömningar & omhändertagande inom prehospital & intrahospital akutsjukvård
(7,5 HP) Högskolan i Borås

Katastrofmedicin
7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet

Medicinsk vetenskap
(7,5 HP) Högskolan VästAstma, allergi och KOL


Astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
(7,5 HP) Mälardalens högskola

Interprofessionella aspekter på diagnostik och behandling av astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
(15HP) Luleå tekniska universitet

Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(7,5 HP) Högskolan Väst
Barn och unga


Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer
(7.5HP) Stockholms universitet

Barnhälsovård, team- och förbättringsarbete för att främja barns hälsa
(7.5HP) Blekinge tekniska högskola

Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(7.5HP) Linnéuniversitetet

Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N
(7.5HP) Högskolan i Skövde

Omvårdnad av sjuka barn
(7.5HP) Högskolan VästBäckenbottenhälsa


Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering
(7,5 HP) Karolinska institutetDiabetes


Diabetes och barnafödande
(7,5 HP) Göteborgs universitet

Diabetes och diabetesvård II
(7,5 HP) Linköpings universitet

Diabetesvård för barn och ungdom
(7,5 HP) Uppsala universitet

Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N
(7,5 HP) Högskolan i Skövde

Lärande och egenvård vid diabetes
(15 HP) Högskolan Väst

Omvårdnad vid diabetes A
(15 HP) Malmö universitet

Omvårdnad vid diabetes I
(7,5 HP) Umeå universitet

Vård av personer med diabetes
(7,5 HP) Mälardalens högskola
Examensarbete

Examensarbete i omvårdnadGraviditet och amning


Läkemedel vid graviditet och amning
(7,5 HP) Uppsala universitetHandledning


Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II
(7,5 HP) Karlstads universitet

Handledning i klinisk utbildning II
(7,5 HP) Högskolan i GävleLedarskap


Ledarskap

Hälsofrämjande omvårdnad


Folkhälsoarbete - prevention och promotion
(7,5 HP) Högskolan Kristianstad

Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad
(7,5 HP) Umeå universitet

Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö
(7,5 HP) Linköpings universitet

Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N
(7,5 HP) Högskolan i Skövde

Hälsofrämjande vård
(7,5 HP) Lunds universitet
Integrativ omvårdnad


Integrativ omvårdnad
(7,5 HP) Karolinska InstitutetKirurgisk och ortopedisk vård


Fördjupningskurs inom kirurgiska vetenskaper
(15 HP) Uppsala universitet

Fördjupningskurs inom kirurgiska vetenskaper
(30 HP) Uppsala universitet

Medicinens historia
(7,5HP) Uppsala universitet

Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I
(10,5 HP) Lunds universitet

Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård
(7,5 HP) Högskolan Väst

Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom
(7,5 HP) Mälardalens högskola
Omvårdnad läkemedel och sår


Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel
(15 HP) Karlstads universitet

Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar
(15 HP) Blekinge tekniska högskola

Sår och sårbehandling II
(7,5 HP) Karlstads universitet
Smärta


Smärta och smärtbehandling
(7,5 HP) Linköpings universitet

Smärta och smärtbehandling
(7,5 HP) Mälardalens högskola

Smärta hos barn och ungdomar
(7,5 HP) Uppsala universitet

Smärta ur ett livsvärldsperpektiv
(7,5 HP) Linnéuniversitetet

Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering
(15 HP) Karolinska institutetVetenskapsteori och vetenskaplig metod


Examensarbete i omvårdnad samt vetenskaplig teori och metod
(30 HP) Högskolan Kristianstad

Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom vårdvetenskap
(7,5 HP) Örebro universitet

Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
(30 HP) Karolinska institutet

Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod
(15 HP) Mittuniversitetet

Omvårdnad: Patientnära forskning, kandidatnivå
(7,5 HP) Högskolan Väst

Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod
(7,5 HP) Uppsala universitet

Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, kandidatnivå
(7,5 HP) Högskolan Väst

Omvårdnad, vetenskapliga teorier och metoder
(9 HP) Blekinge tekniska högskola

Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod
(7,5 HP) Örebro universitet

Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod
(7,5 HP) Örebro universitet

Vetenskaplig metod
(15 HP) Göteborgs universitet

Vetenskaplig metod och design
(7,5 HP) Högskolan Kristianstad

Vetenskaplig metodik II
(7,5 HP) Uppsala universitet


 

Onkologi


Organspecifik onkologi
(7,5 HP) Göteborgs universitet

Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi
(6 HP) Stockholms universitet

Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård
(7,5 HP) Uppsala universitet 

Palliativ vård


Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård
(7,5 HP) Uppsala universitet

Vård av patienter i palliativt skede
(7,5 HP) Linnéuniversitetet

Palliativ vård
(7,5 HP) Karolinska institutet

Palliativ vård
(7,5 HP) Karlstads universitet

Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet
(7,5 HP) Högskolan i Borås

Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad
(7,5 HP) Högskolan VästFunktionsnedstättning


Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre
(7,5 HP) Umeå universitet
 

Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre
(7,5 HP) Högskolan i Halmstad


  

Äldre


Att åldras med omsorg
(7,5 HP) Jönköping University

Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling
(7,5 HP) Mälardalens högskola

Demens och psykisk ohälsa hos äldre
(7,5 HP) Mälardalens högskola

Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre
(7,5 HP) Jönköping University

Läkemedel och äldre
(7,5 HP) Mälardalens högskola

Läkemedel och äldre
(7,5 HP) Uppsala universitet

Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre
(7,5 HP) Jönköping University

Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa
(15 HP) Mittuniversitetet

Omvårdnad- Examensarbete inom vård av äldres kunskapsområde
(15 HP) Högskolan i Gävle

Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet
(7,5 HP) Högskolan i Borås

Åldrande och hälsa med fokus sköra äldre
(7,5 HP) Lunds universitet

Äldre och åldrande
(10 HP) Göteborgs universitet

Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv
(15 HP) Karolinska institutet