Covid-19

Här har vi samlat tips på länkar som berör Covid-19.


Webbutbildningar


Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Socialstyrelsen.Hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildning 1 - Karolinska InstitutetTriage och användande av personlig skyddsutrustning. Utbildning 2 - Karolinska InstitutetCOVID-19 web courses in various languages. Karolinska InstitutetPsykologiskt krisstöd. Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi i SLSO (RKK) och som Funktion Krisstöd i den Regionala staben (RSSL) Region Stockholm.Responding to COVID-19. WHOKontinuitetshantering. Planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda. Webbkursen ger dig kunskaper om varför kontinuitetshantering behövs, vad kontinuitetshantering innebär och en metod för att genomföra arbetet. MSB.
Samlad information och stöd


Socialstyrelsen-till dig som arbetar i vård och omsorg. Socialstyrelsen.Riktat till personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet.
Föreskrifter och allmänna råd


Checklista -för ökad patientsäkerhet under pågående covid-19 pandemin. Till stöd för dig som chef och ledare. SocialstyrelsenHindra smittspridning och använda skyddsutrustning. Informationen vänder sig främst till de som arbetar inom äldre- och funktionshinders-omsorgen och till de som är nya i sina roller. Den kan också användas som ett stöd i att lära andra mindre vana kollegor vad som gäller. Socialstyrelsen.Hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre– samlat stöd. Socialstyrelsen. 


Arbetsmiljö


Arbetsmiljöarbete i tider av corona. Suntarbetsliv.Information om coronavirus och arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket. 
Palliativ vård


Covid 19 – guider och behandlingsråd. Palliativt utvecklingscentrum.
BEMÖTANDE


Lättlästa texter med bildstöd om covid-19. Specialpedagogiska skolmyndigheten
Forskning


Nationell dataportal för forskning om covid-19. För att göra det enklare för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata. SciLifeLab och Vetenskapsrådet.
Information på andra språk


"Skydda dig och andra" på olika språk. Folkhälsomyndigheten.

 

Uppdaterad:26 november 2021