Primärvård

Se -seminarium om läkemedelssäkerhet 2019 (Läkemedelsverket)

Filmer och presentationer från Läkemedelsverkets seminarium om läkemedelssäkerhet i hälso- och sjukvården. Från Uppsala den 22 november 2019. https://www.youtube.com/watch?v=SV--298iBRw&list=PLeBZJ4F5rfAho_QN8LazUXCBeCMnObyuJ  ...

Borgholmsmodellen -Förändringsarbete mot en mer nära primärvård

Borgholms Hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och där patienten kan känna trygghet i att vården är nära. Arbetssättet har fått namnet Borgholmsmodellen....