Funkis

Brukarundersökning, funktionshinderområdet 2018

Undersökningen visar att merparten av brukarna trivs med det stöd de får. Mest nöjda med stödet är brukarna som har boendestöd, där 92 procent av brukarna upplever att personalen bryr sig om dem. En ny fråga i årets undersökning är om brukarna upplever att personalen förstår...