Webbinarier FÖR DIG SOM MÖTER ÄLDRE

 

Här har vi samlat länkar till filmer och föreläsningar för dig som arbetar inom geriatriken. Allt material nedan är kostnadsfritt.

 


Personcentrerad vård


Empati och medlidande i vården. KI.

Patienter berättar om när de känner sig trygga i vården,  SKR.

Personal som arbetar med svåra samtal. Åsa Landberg, leg psyog. SKR.

Till dig som möter asylsökande och nyanlända. Ullakarin Nyberg, psykiater och ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen, om hur du kan fråga när du inte förstår, och hur ett möte kan bli ett tillfälle att tillsammans utforska alternativen till självmord. Uppdrag Psykisk Hälsa.

Tips om kommunikation och delaktighet, Socialstyrelsen.

Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga. Webbinarier, mars 2018. Nationellt kunskapscentrum anhöriga.

Vi är människor som möter människor varje dag. Landstinget i Kalmar.


SAMVERKAN I TEAM


Tipsa oss gärna om utbildningar.


Evidensbaserad vård


Funktionsnedsättning


Lågaffektiv teori och metod UR Play.Lågaffektivt bemötande, del 2 UR play.


Livsstil


Fakta och råd kring fysisk aktivitet Sundkurs.

Hjälp vid samtal om alkohol,  Region Stockholm.

Livsstil, betydelse, Sundkurs & Karolinska Institutet.

Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar, Karolinska Institutet.

Sömnutredning. En film om strukturerat arbete kring sömnutredningar. Janus.

Ökad fysisk aktivitet hos stillasittande. Region Stockholm.

Olika tillstånd


KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Svårläkta sår när behöver antibiotika ordineras. En föreläsning om svårläkta sår hos äldre av Hanna Wickström, allmänläkare och forskare i Blekinge. Strama, Folkhälsomyndigheten och Senior Alert.Tydliga mål kan ge bättre strokevård. Webbinariet, den 15 mars 2018, baserade sig på resultatet av den tillsyn av strokevårdskedjan i två län som IVO genomförde 2017. IVO.

Undersökningsteknik. Svensk ortopedisk förening

Urinvägsinfektion hos äldre - en lätt diagnos? En föreläsning om urinvägsinfektion hos äldre av Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare och forskare i Västra Götaland. Strama Nationell.Palliativ vård


Att prata om döden – standardisera eller individualisera?. Palliativt Kunskapscentrum.

Dyspné – andfåddhet i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.

Förvirringstillstånd i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.

Oro och ångest i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.

Samtal med döende personer – Peters 4 frågor. Palliativt kunskapscentrum.

Smärtans olika dimensioner i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.

”Sanning” i palliativ vård. Att prata om döden i palliativ vård. Palliativt Kunskapscentrum.

Teamarbete – en palliativ hörnsten. En videoföreläsning med Kerstin Witalis, leg. sjuksköterska. Vad är egentligen ett team i palliativ vård? Vad är nyttan med teamarbete, och hur får vi teamarbetet att fungera? Palliativt Kunskapscentrum Region Stockholm.

Psykisk hälsaSuicidprevention- Till dig som jobbar inom vården.Ullakarin Nyberg, psykiater och ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen, om de svåra samtalen och om vad du som jobbar inom vården kan göra för att tillsammans med patienten förstärka skälen till att vilja leva vidare. Uppdrag Psykisk Hälsa.

Tvångsvård, vilka regler gäller allmänt om tvångsvård. Uppdrag Psykisk Hälsa.


Aldre och demens


Depressionsbehandling av de mest sjuka äldre, Region Stockholm.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Filmen består av tre delar och kan användas för enskilda studier eller som utgångspunkt för en gruppdiskussion. Janus- Region Stockholm.

Läkemedelsbehandling vid BPSD En uppskattad föreläsning av Sibylle Mayer, överläkare vid Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö. Region Stockholm.Måltidsrevolution inom äldreomsorgen! Anna-Karin Quetel som projektleder Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, sa och omsorg. Mattanken.seFörbättringskunskap


Effektivisera och förenkla administrationen. Eva Anskär, distriktssköterska i Mjölby kommun, berättar om ett arbete som har genomförts i samarbete mellan primärvården i Östra Götaland i och Linköpings Universitet. SKR.

Gröna korset – inspirationsfilm

RättVisat - kommunikationshjälpmedlet. Nka.


Säker vård


Antibiotikaföreskrivning och resistens, Strama Stockholm.


Informatik


E-hälsodueller om AI och innovation inom e-hälsa. Har individen tillräcklig kunskap för att äga sina hälsodata i en AI-värld? Är innovation inom e-hälsa en privat eller offentlig fråga?  eHälsomyndigheten i Almedalen 2018.