Akutsjukvård

Här hittar du gratis utveckling, som du kan göra på dator, surfplatta eller i mobilen, när det passar dig.  Vi har samlat länkar till webbutbildningar, webbinarier och webbstöd samlat på en plats.

Akutmottagning

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar på akutmottagning.


Förlossning


Vårdavdelning

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar inom förlossningsvården.
Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar på vårdavdelning.


Operation, anestesi och intensivvård

Geriatrik

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar inom operation, anestesi och intensivvård.
Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som möter äldre.

Psykiatri

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar på vårdcentral, inom psykiatri.

Mottagning

Diagnostik

Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar på mottagning.Kompetensutveckling, fortbildning och inspiration samlat på en webbplats för dig som arbetar inom diagnostik.