Föreläsning: Astma och allergi hos vuxna – med Eva Wikström Jonsson, Karolinska universitetssjukhuset. (Janusinfo)

Föreläsningar via Teams från den 1 december 2020 med Eva Wikström Jonsson, Karolinska universitetssjukhuset, medlem i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar.  Astma och allergi hos vuxna. Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Källa: Janusinfo