Hur utvecklar vi nästa steg – den fortsatta vården och omsorgen i hemmet? SKR:s nya rapport fokuserar på läkarstödet och hur det kan stärkas i den kommunala hemsjukvården.