Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna försäkra besök på äldreboenden. (Socialstyrelsen)

Socialstyrelsen har tagit fram en affisch med sådant som är bra att tänka på för att ordna säkra besök på äldreboenden nu när besöksförbudet har upphört. Affischen kan till exempel sättas upp i personalrum.