Ny rapport “Uppföljning av omställningen till en mer nära vård” (Socialstyrelsen)

Socialstyrelsen har följt upp kommunernas och regionernas arbete i omställningen till en mer nära vård med fokus på primärvården. I rapporten redovisas utvecklingen i kommuner och regioner. Uppföljningen utgår från två överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner.