Förekomsten av våld är hög inom såväl vård- och omsorgsyrken som inom utbildningssektorn i Sverige. Forskning visar att fysiskt och psykologiskt våld över tid leder till ökad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.

Den 17 juni bjuder Forte in till ett webbinarium för att lansera forskningsrapporten Våld i arbetslivet inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildningssektorn, som Anna Nyberg, docent vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, och Kristiina Rajaleid, medicine doktor vid Stockholms universitet, tagit fram på uppdrag av Forte.

Här kan du läsa mer om webbinariumet.