Ny rapport: Med varierande funktion -Förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel vid funktionsnedsättning (Vårdanalys)

Ny rapport: Med varierande funktion -Förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel vid funktionsnedsättning (Vårdanalys)

 

Vi lämnar tre rekommendationer

– Regeringen bör tillse att det finns gemensamma kriterier för att förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel ska ske jämlikt över landet.

– Regionerna och kommunerna bör säkerställa att anpassade råd och stöd för konsumentprodukter som hjälpmedel erbjuds i linje med nationell kunskapsstyrning.

– Regeringen och statliga myndigheter bör arbeta för att minimera faktorer som bidrar till ett digitalt utanförskap.