Webbutbildning – Introduktion till arbete inom vård och omsorg (Socialstyrelsen)

“Nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två. Efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare.” Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.