Rapport: Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS

Omkring 50& av kommunerna saknar rutiner för samordning och samverkan kring barn som har insatser enligt LSS. I rapporten nedan kan ni läsa mer om Socialstyrelsens kartläggning.