Rapport: Vård av ätstörningar (Socialstyrelsen

Ny rapport från Socialstyrelsen. I den presenteras vård av ätstörningar. Socialstyrelsen kommer fram till att det finns behov av ökad kunskap om sjukdomarna ätstörningar. Ökad kunskap kan leda till att fler får rätt behandling och stöd samt att sjukdomarna upptäcks i ett tidigare skede vilket kan förebygga långa och svåra sjukdomsförlopp. Klicka på bilden för att läsa rapporten,