Insatser i skolan kan minska psykiska problem. (Folkhälsomyndigheten)