Ledarskap – Verktyg för att arbeta strukturerat och systematiskt med att identifiera, planera för och följa upp kompetens i verksamheten. (Stockholms läns landsting)

Kompetensplanering. Att arbeta strukturerat och systematiskt med att identifiera, planera för och följa upp kompetens i verksamheten. (Stockholms läns landsting)