“Prata med barn” – nytt metodstöd som vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten.

Länk till hemsidan: (tryck på bilden nedan)

På hemsidan “Prata med Barn” hittar du svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper.

Metodstödet är framtaget med vetskapen om att det finns många inom socialtjänsten som känner osäkerhet inför att prata med barn. Det kan finnas en oro för att samtalet ska göra saker värre för barnet, eller en känsla av otillräcklighet inför sina egna eller barnets förväntningar. Det kan även finnas funderingar om samtalet verkligen handlat om rätt saker?
Innehåll och utformning har skapats av FoU Södertörn i samarbete med socialarbetare från Huddinge kommun och Nacka kommun.

No Comments

Post a Comment