Utvärdering av socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens krisberedskap och uppföljning av krishanteringen i samband med värmeböljan sommaren 2018.

Utvärdering av socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens krisberedskap och uppföljning av krishanteringen i samband med värmeböljan sommaren 2018.

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018