Tips: Rådet – en podd som handlar om nya, dyra läkemedel och hur samhället värderar möjlighet till bot, lindring eller hopp från dem.

Podden ges ut av NT-rådet, en grupp experter utsedda av Sveriges regioner för att ge rekommendationer om hur nya läkemedel ska användas.

Målet är rättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel för alla patienter i hela landet.

Rådet från NT-rådet finns på www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande och där poddar finns.

I den första delen: Priset på ett liv medverkar: