Behandlingsinsatsen NET kan minska symtomen vid PTSD hos flyktingar och asylsökande som ofta har svåra upplevelser bakom sig. -SBU.