Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – projektbidrag att söka innan 18 mars -MCUF

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Den 18 mars är sista ansökningsdag för statsbidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Syftet med bidraget är att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer.

Ideella organisationer, stiftelser och kommuner är välkomna att söka.

Läs mer om bidraget och de villkor som gäller på MUCF:s webbplats.

No Comments

Post a Comment