Nya statsbidrag utlysta för 2019 – sök innan 22 feb


Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa inom primärvården

Statsbidraget kan sökas av regioner/landsting för att främja primärvårdens arbete.
Ansökan ska ha kommit in senast den 22 februari.

 

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Statsbidraget kan sökas av organisationer som företräder professioner.
Ansökan ska ha kommit in senast den 22 februari.

 

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer-

För kommuner; 

rekvisition ska ha kommit in senast den 1 juni.

För regioner/landsting,

rekvisition ska ha kommit in senast den 1 juni.

För ideella föreningar och stiftelser,

ansökan ska ha kommit in senast den 4 mars.

För länsstyrelser och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK),

ansökan ska ha kommit in senast den 22 februari.