Tips: www.kateterfakta.nu

Kateterfakta.nu är framtagen av en expertgrupp med representanter från vården, produktspecialister och patienter med egen erfarenhet av behandling med urinkateter. Sajten samlar information kring de olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå, och svarar på vanliga frågor.

Syftet är att ge ökad kunskap till dig som använder kateter och dina anhöriga, men även till vårdpersonal som arbetar med kateterbehandling. Vi önskar att du med god kunskap om din behandling kan ha en bättre dialog med din vårdgivare och på så sätt ta en mer aktiv del.

Arbetet har letts av nätverket Nikola inom ramen för regeringssatsningen ”Bättre vård vid kroniska sjukdomar” i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening, Föreningen Sinoba, Personskadeförbundet RTP och branschorganisationen Swedish Medtech.

www.kateterfakta.nu